Kategória ADR/ODR

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE DRUHEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

september 20, 2017 ADR/ODR

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu v mesiaci jún 2017 riešili spolu 34 prípadov, v 30 prípadoch podnet riešili poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 2 prípady riešené inou formou mimosúdneho riešenia,  6 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 98 hodín, z toho v rámci ARS 20, v celkovej hodnote 588 eur a zachránili prostriedky v hodnote 8322 eur. Delenie prípadov podľa kontaktných osôb v prílohách Evidencia podnetov jún 2017.

Viac

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

júl 15, 2017 ADR/ODRSOS

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu Petra Vargová Čakovská a Michal Fáber v mesiaci apríl doriešili 41 prípadov poradenstvom, v 1 prípade bol odporúčaný na ARS, 19 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 174 hodín v hodnote 1044 eur, viď prílohy Evidencia podnetov apríl 2017.

Hot-line poradcovia v apríli v rámci oboch projektov poskytli spolu 254 konzultácií, 106 telefonických a 148 online, 139 bolo delegovaných na riešenie kontaktným osobám. Poradcovia HL/OL  odpracovali v PO/KE spolu 64 hodín, vyfakturovali 180 eur, zvyšok bude doúčtovaný v júli 2017.

Osoba 1...

Viac

Oznam

apríl 12, 2017 ADR/ODRPacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Milí spotrebitelia,

dňa 4.5.2017 bude pobočka v Bratislave kvôli odstávke elektrickej energie zatvorená. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom.

Viac

ARS: V ý r o č n á s p r á v a

marec 31, 2017 ADR/ODRSOS

Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, občianskeho združenia a subjektu alternatívneho riešenia sporov o činnosti za rok 2016

Viac

Alternatívne riešenie sporov

február 11, 2016 ADR/ODR

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských (ARS) sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme sa oficiálne stali subjektom ARS, ktorý má spotrebiteľom pomôcť vyriešiť ich problém s domácim alebo zahraničným predajcom či poskytovateľom služieb. Spotrebiteľ sa podľa zákona vzniknutú situáciu musí najprv pokúsiť s predajcom vyriešiť sám, no ak neuspeje, môže kontaktovať S.O.S. Poprad.

Viac