Kategória Pacienti

Cesty nákazy kliešťovou encefalitídou

september 20, 2017 PacientiSOS

Zvyšujúci sa výskyt kliešťovej encefalitídy aj počet alimentárnych epidémií na Slovensku vedie k potrebe zvyšovania povedomia obyvateľov o rizikách a prevencii tohto ochorenia. Cieľom osvetového projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s názvom Cesty nákazy kliešťovou encefalitídou je informovať laickú verejnosť o spôsoboch prenosu vírusu, objasniť mechanizmus vzniku nákazy, informovať o výskyte kliešťov, samotnom ochorení, jeho následkoch, možnostiach liečby a prevencie i možnostiach očkovania ako najistejšej prevencie

Viac informácií nájdete na stránke: www.cestykliesta.sk alebo facebooku: @cestykliesta.

Viac

Oznam

apríl 12, 2017 ADR/ODRPacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Milí spotrebitelia,

dňa 4.5.2017 bude pobočka v Bratislave kvôli odstávke elektrickej energie zatvorená. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom.

Viac

Venujte tohto roku svoje 2% z daní nám…

november 11, 2016 PacientiPodporte násPredajcoviaSOSSpotrebitelia

enforcement-2

Vážení spotrebitelia, sympatizanti a podporovatelia,

hovorí sa, že v živote sú isté len dve veci. Dane a smrť. Tá prvá je vec ošemetná, pretože hoci na Slovensku máme z rôznych príčin iný dojem, vo vyspelých krajinách ako napríklad Holandsko či Škandinávia, ľudia platia dane bez reptania. Dokonca im nevadí, že štát “zhltne” aj polovicu ich príjmu, pretože vidia na čo a ako účelne ich financmajstri použijú. Na Slovensku sa však s našimi neadresne zaplatenými daňami zaobchádza všelijako. Nevidieť ich v nemocniciach, vlakoch, na cestách, v školách či v úradoch. No aspoň čiastkové riešenie, ako dosiahnuť, aby sa trošku Vašich daní dostalo tam, kam sami chcete, existuje.

2% môžete p...

Viac

Marhuľové jadrá predstavujú nebezpečenstvo otravy kyanidom

apríl 28, 2016 PacientiSOSSpotrebitelia

Parma, 27.04.2016 – Zjesť viac ako jedno veľké alebo tri malé surové marhuľové jadrá v jednej porcii môže viesť k prekročeniu bezpečnostných limitov. Pre batoľatá býva riziko plynúce z konzumácie len jedného malého marhuľového jadra nad hranicou bezpečnosti.

V marhuľových jadrách sa prirodzene nachádza zlúčenina zvaná amygdalín, ktorá sa premieňa na kyanid po zjedení. Kyanidová otrava môže potom spôsobiť nevoľnosť, horúčku, bolesti hlavy, insomniu, smäd, letargiu, nervozitu, rôzne bolesti kĺbov a svalov a pokles krvného tlaku. V extrémnych prípadoch vedie k fatálnym dôsledkom.

Štúdi...

Viac

Ako sa chrániť pred kliešťami?

júl 29, 2015 Pacienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac

Senior Ombudsman seniorom bezplatne poradí na 0800 222 285

november 5, 2014 PacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Striháme pásku s podpredsedom  Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade.

Výsledkom demografického vývoja Európy je čoraz vyšší počet dôchodcov. Kým inde si dôchodcovia užívajú svoj odpočinok, cestujú a objavujú svet, u nás patria do  sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov. Okrem hmotnej núdze však trpia i právnym nevedomím a dešpektom, ktorému sa im dostáva často i od vlastných detí. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad preto prichádza s projektom Senior Ombudsman, ktorý bude pomáhať riešiť problémy seniorov Prešovského kraja.

„Dôchodcov ohrozuje chudoba, izolácia a nízke právne povedomie. Často sa stávajú obeťami neserióznych podnikateľov, nevedia odolať klamlivej reklame, dostávajú sa do dlhových špirál, exekúcií a dražieb...

Viac

Európska komisia sa pýta občanov na pitnú vodu v Európe

jún 23, 2014 PacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu o politike EÚ v oblasti pitnej vody. Konzultácia je odpoveďou na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov Right2Water, ktorej hlavným posolstvom je, že voda je verejný majetok, nie komodita. Občianska iniciatíva vyzvala Európsku komisiu, aby vytvorila  legislatívu, ktorá zavedie ľudské právo na vodu a hygienu tak, ako ho uznáva Organizácia spojených národov, a ktorá bude podporovať zabezpečenie vody a hygieny ako základných verejných služieb pre všetkých. Legislatíva EÚ by mala od vlád členských štátov požadovať dostatok čistej pitnej vody a hygieny pre všetkých občanov. Iniciatíva Right2Water požaduje, aby bolo povinnosťou inštitúcií a členských štátov EÚ zaistiť všetkým obyvateľom právo na vodu a hygienu. Aby zásobovanie vodou a správa vodných zdrojov nespadali pod pravidlá vnútorného trhu, a aby bolo vodohospodárstvo oslobodené od liberalizácie. Konzultácia, ktorá je dostupná tu, je otvorená do 23. septembra 2014. Výsledky sa zahrnú do procesu úvah o tom, či je smernicu EÚ o pitnej vode potrebné zlepšiť.

Viac

Novinky v ordináciách po 1.1.2014

január 13, 2014 Pacienti

Zákon pred vysokými výdavkami za lieky chráni zdravotne ťažko postihnutých ľudí a dôchodcov. Od januára 2014 Obrázok1sa limit spoluúčasti nevzťahuje na osoby, ktoré majú zdaniteľný príjem, okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, a ktoré majú dôchodok vyšší ako 402,50 €. Minulý rok bola táto hranica 393 €, takže ochranný limit na rozšíril.

Podľa zákona vzniká poistencovi nárok na vrátenie peňazí, ak za kalendárny štvrťrok doplatí za lieky viac ako 45 €, starobný dôchodca 30 € a zdravotne ťažko postihnutá osoba viac ako 3 €.

Limit sa však nevzťahuje na osoby, ktoré majú zdaniteľný príjem, okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, a ktoré majú dôchodok vyšší ako 402,50 €.

Do limit...

Viac

Otázky a odpovede: práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

november 14, 2013 PacientiSOS

eu_emblem_farb

Starší nemecký diabetik si na návštevu Talianska prináša niekoľko lekárskych predpisov, prijme však lekárnik takýto predpis? Poľka by chcela podstúpiť operáciu bedrového kĺbu v krajine, v ktorej žijú a pracujú jej vnúčatá, ale ako je to možné vybaviť z Poľska? Portugalec by chcel absolvovať operáciu šedého zákalu u špecialistu v Španielsku, avšak bude mu uhradená? Právny predpis EÚ v súčasnosti ponúka objasnenia, pokiaľ ide o práva a pravidlá v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Vysvetľujú sa v ňom práva pacientov na prístup k bezpečnému a kvalitnému ošetreniu v rámci EÚ a na ich preplatenie. Pacienti cestujúci do iného členského štátu EÚ kvôli lekárskej starostlivosti budú mať nárok na rovnaké ošetrenie ako občania krajiny, v ktorej sa liečia. Ak majú nárok na túto zdravotnú starostlivosť doma, potom im ju uhradí ich domovská krajina. Úhrada ich nákladov bude preplatená do výšky ceny tejto liečby doma. V niektorých prípadoch môže byť potrebné požiadať pred cestou do zahraničia o povolenie na liečbu, najmä ak si táto liečba vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici alebo vysokošpecializovanú a nákladnú zdravotnú starostlivosť.

Viac

Cezhraničná zdravotná starostlivosť: aké sú vaše práva?

október 25, 2013 PacientiSOS

krizik

Od piatka 25. októbra 2013 sú v celej Európskej únii účinné nové pravidlá o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Nové pravidlá poskytujú občanom právo vycestovať do inej krajiny EÚ s cieľom liečby a získať za túto liečbu úhradu nákladov. Všetky krajiny EÚ by už mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá pred 30 mesiacmi.

Viac