Kategória SOS

Cesty nákazy kliešťovou encefalitídou

september 20, 2017 PacientiSOS

Zvyšujúci sa výskyt kliešťovej encefalitídy aj počet alimentárnych epidémií na Slovensku vedie k potrebe zvyšovania povedomia obyvateľov o rizikách a prevencii tohto ochorenia. Cieľom osvetového projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s názvom Cesty nákazy kliešťovou encefalitídou je informovať laickú verejnosť o spôsoboch prenosu vírusu, objasniť mechanizmus vzniku nákazy, informovať o výskyte kliešťov, samotnom ochorení, jeho následkoch, možnostiach liečby a prevencie i možnostiach očkovania ako najistejšej prevencie

Viac informácií nájdete na stránke: www.cestykliesta.sk alebo facebooku: @cestykliesta.

Viac

More European consumer groups launch legal actions against Volkswagen

september 12, 2017 SOS

Consumer organisations in Lithuania, Slovakia, Slovenia and Switzerland1 have announced that they will collect claims of car owners affected by the Volkswagen emissions scandal to demand compensation in court. Since the scandal broke, The European Consumer Organisation (BEUC) and its member organisations, national consumer groups, have been working together to hold VW accountable for its fraudulent practices and to compensate consumers. Consumer organisations from Belgium (Test Achats/Test Aankoop), Italy (Altroconsumo), Portugal (DECO) and Spain (OCU) have launched groups actions against VW last year.

Viac

K vyhláseniu konkurzu spoločnosti Rapid Life zatiaľ nedošlo

júl 26, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

spotrebitel

V nadväznosti na skutočnosť, že nás oslovujú zmätení poistenci spoločnosti Rapid Life – životnej poisťovne, a.s. i množstvo nepresných informácií, ktoré odzneli v médiách, si vás dovoľujeme informovať o skutočnosti, že k vyhláseniu avizovaného konkurzu do dnešného dňa nedošlo. Pokiaľ uvažujete o tom ako postupovať pri prihlasovaní pohľadávok v rámci konkurzného konania, mali by ste vedieť nasledovné:

Konkurz sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).

Viac

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

júl 15, 2017 ADR/ODRSOS

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu Petra Vargová Čakovská a Michal Fáber v mesiaci apríl doriešili 41 prípadov poradenstvom, v 1 prípade bol odporúčaný na ARS, 19 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 174 hodín v hodnote 1044 eur, viď prílohy Evidencia podnetov apríl 2017.

Hot-line poradcovia v apríli v rámci oboch projektov poskytli spolu 254 konzultácií, 106 telefonických a 148 online, 139 bolo delegovaných na riešenie kontaktným osobám. Poradcovia HL/OL  odpracovali v PO/KE spolu 64 hodín, vyfakturovali 180 eur, zvyšok bude doúčtovaný v júli 2017.

Osoba 1...

Viac

Členské štáty EÚ riskujú, že reformy v oblasti testovania automobilov sa stanú len papierovými molochmi

máj 31, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

Type approval - cartoon - FINAL

Členské štáty EÚ sa na spoločnom stretnutí 29.5.2017 dohodli na spoločnom postupe reformovať  systém schvaľovania automobilov predtým, ako sa dostanú do predaja a ich následnej kontrole, keď v prevádzke už sú. Hoci ich stanovisko obsahuje niekoľko povzbudzujúcich návrhov, nespĺňa dôležitú úlohu predísť a zabrániť budúcemu Dieselgate,  ktorú presadzovala Európska komisia i Parlament.

Hoci neochotne, členské štáty sa dohodli na ďalšom dohľade na úrovni EÚ. To zahŕňa aj možnosť Európskej komisie vykonávať testy automobilov. Navrhli tiež minimálny počet testov vozidiel po ich vstupe do výroby, ktorý bude záväzný v celej EÚ.

Viac

Online predplatné dostupné v celej EÚ

máj 22, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

video

On-line predplatné bude spotrebiteľom fungovať už aj pri cestovaní po celej EÚ. Európsky parlament prijal zákon, ktorý umožní spotrebiteľom pozerať si videá či hudbu na internete alebo hrať predplatené video hry aj pri cestovaní po celej EÚ. Z dôvodu pravidiel týkajúcich sa autorských práv mali doteraz spotrebitelia počas svojho pobytu v zahraničí často zablokovaný prístupu k svojmu v domovskej krajine predplatenému online obsahu. Tento návrh je kľúčovým bodom snahy Európskej komisie odstrániť prekážky na jednotnom digitálnom trhu EÚ, ktorým v súčasnosti čelia spotrebitelia. Európski spotrebitelia tak budú môcť cestovať do iných krajín EÚ na dovolenku, za prácou alebo štúdiom, a  využívať pri tom svoje on-line video či hudobné predplatné...

Viac

Stanovisko NBS k Rapid Life životná poisťovňa, a.s.

máj 15, 2017 SOSSpotrebitelia

Vážení spotrebitelia,

vzhľadom na to, že sa na nás často obraciate s otázkami ohľadom vysporiadania trvajúcich poistných zmlúv so spoločnosťou Rapid Life životná poisťovňa, a.s., oslovili sme NBS, aby nám medializované informácie vysvetlila. Jej stanovisko si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

“… e-mailom zaslaným dňa 9. 5. na adresu Národnej banky Slovenska ste sa na nás obrátili so žiadosťou o vysvetlenie medializovaných informácii ohľadom údajného ukončenia činnosti spoločnosti Rapid Life životná poisťovňa, a.s. (ďalej aj “Rapid Life”) v januári 2019. Vo svojej žiadosti uvádzate, že na spotrebiteľskú organizáciu, ktorú zastupujete sa obracajú zneistení klienti tejto životnej poisťovne...

Viac

Oznam

apríl 12, 2017 ADR/ODRPacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Milí spotrebitelia,

dňa 4.5.2017 bude pobočka v Bratislave kvôli odstávke elektrickej energie zatvorená. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom.

Viac

ARS: V ý r o č n á s p r á v a

marec 31, 2017 ADR/ODRSOS

Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, občianskeho združenia a subjektu alternatívneho riešenia sporov o činnosti za rok 2016

Viac

Diesel Gate – pridajte sa…

november 28, 2016 ECCGPredajcoviaSOSSpotrebitelia

vw_header

V septembri sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie eurokomisárky V. Jourovej so spotrebiteľskými združeniami. Zvolala nás kvôli riešeniu kauzy diesel gate, ktorá otvorila Pandorinu skrinku prekračovania emisných kvót automobilovými výrobcami, ich nedostatočnej kontroly, rôznorodého prístupu k ochrane životného prostredia v jednotlivých členských štátoch EÚ i nastavenia priorít v štýle investor versus človek.

Viac