fbpx

Je tu dobrá správa pre stovky spotrebiteľov, ktorých kvôli nejasným dlhom voči spoločnosti Pohotovosť, s.r.o., výhražnými sms správami bombarduje inkasná spoločnosť Platiť sa oplatí, s.r.o. Ide z ich strany o nekalú agresívnu obchodnú praktiku.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala právoplatné predbežné opatrenie, ktorým sa spoločnosti Platiť sa oplatí, s.r.o., uložil zákaz používať agresívne nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom.

Platiť sa oplatí ako postupník Pohotovosti, s.r.o., v sms správach žiada pod hrozbou exekúcie a dražby majetku, spotrebiteľov zaplatiť  niekoľko tisícové dlhy, no neuvádza žiadne skutočnosti, ktoré by tieto sumy odôvodňovali. V mnohých prípadoch úverové zmluvy spoločnosti Pohotovosť neobsahovali údaj o výške ročnej percentuálnej miery nákladov, preto možno tieto úvery považovať za bezúročné a bez poplatkov. Ak teda rozhodcovské súdy aj priznali Pohotovosti zmenkové úroky vo výške 0,25 % denne a zákonný úrok vo výške 6,00 % ročne, miestne príslušné súdy žiadosti exekútorov o exekúciu minimálne v tejto časti  zamietnu.

V zmysle § 528 ods. 2 Občianskeho zákonníka je postupca, teda spoločnosť Pohotovosť, povinný odovzdať postupníkovi – Platiť sa oplatí – všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky. Postupník v úlohe nového veriteľa sa má zaujímať aj o celú históriu postúpených pohľadávok.

Za neprimeraný nátlak vyhodnotila SOI využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi i bez použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily spôsobom, ktorý významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie. Nekalé obchodné praktiky sa týkajú celej transakcie a spotrebiteľského právneho vzťahu, ktorého súčasťou je aj fáza vymáhania pohľadávky.

Platiť sa oplatí i iné inkasné spoločnosti si takýmto konaním prisvojujú právomoci prislúchajúce výlučne súdom poverenému súdnemu exekútorovi ako štátom určenej a splnomocnenej osobe. Nelegálne prisvojovanie si právomocí štátneho orgánu zo strany súkromnej obchodnej spoločnosti alebo konanie vyvolávajúce tento dojem, nepochybne, za každých okolností, zakladá agresívne konanie bez právneho základu. Práve sms vyhrážky dražbou či exekúciou majetku, ktoré spoločnosť Platiť sa oplatí i ostatné inkasné spoločnosti používajú pri vymáhaní často sporných pohľadávok,  kvalifikuje SOI ako vymáhanie dlhu mimo limitov zákonného rámca.

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad