fbpx

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov (ďalej len nariadenie), Slovenská obchodná inšpekcia vypracovala desiate vydanie príručky o spotrebe paliva a emisiách CO2 nových osobných automobilov. Príručka obsahuje aktuálny zoznam všetkých nových osobných automobilov (kategória M1), ktoré sa v SR ponúkajú na predaj.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 nariadenia, predajca je povinný obstarať príručku od Slovenskej obchodnej inšpekcie na vlastné náklady a zabezpečiť jej bezplatnú dostupnosť zákazníkom v mieste predaja.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2-X vydanie 2013 [RTF, 68 kB]

Príručka 2013 – Vydanie X final [XML, 2.96 MB] 

Priručka 2013 – zoznam najúspornejších modelov podľa paliva [XML, 756 kB]

Zdroj: http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad