fbpx

Spotrebitelia v týchto dňoch opäť do svojich mailových schránok dostávajú tzv. Predžalobnú výzvu k úhrade dlžoby od spoločnosti BiB Services s.r.o. a Mimosúdne vyrovnanie vo veciach dlžoby za prístup do on-line databázy od spoločnosti IPS s.r.o. Výzvy sprevádza uznesenie Okresného súdu v Nitre, ktorý žalobu spotrebiteľského združenia voči spoločnosti IPS s.r.o. zamietol (predmetné uznesenie nie je právoplatné).

Upozorňujeme spotrebiteľov, ktorí sa registrovali pôvodne na stránkach spoločnosti Online Investment Group (napr. ms-2010.sk, job-24.sk, stahujme.sk, sampionat.sk, sale4u.sk…), aby sa neľakali. Predmetné predbežne zamietavé uznesenie Okresného súdu v Nitre nič nemení na skutočnosti, že uvedené zmluvné vzťahy právoplatne a riadne registráciou nikdy nevznikli, a teda neexistujú ani žiadne dlžné čiastky. Navyše spoločnosť Online Investment Group, Ltd. nemôže tieto údajné pohľadávky postupovať pohľadávky iným spoločnostiam, teda ani spoločnosti BiB Services s.r.o., ani spoločnosti Flavio Contrepacore and Co. Ltd., Seychelles a ani spoločnosti International Payment Services s.r.o.

Spoločnosť Online Investment Group, Ltd. so sídlom na Seyschellských ostrovoch a spoločnosť BiB Services, s.r.o. so sídlom v Nitre už niekoľko rokov vymáhajú od spotrebiteľov  údajné pohľadávky vzniknuté zo skryto spoplatnených internetových stránok (tzv. kauza 60 eurových faktúr). Spoločnosti sa zasielaním rôznych dokumentov snažia spotrebiteľov presvedčiť o oprávnenosti ich nárokov.

Dôležité: Súd obom spoločnostiam predbežným opatrením uložil súdny zákaz akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetových stránok a súdny zákaz postúpenia pohľadávok z takto uzavretých zmlúv so spotrebiteľmi, okrem pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu.

Súd svoje rozhodnutie odôvodnil aj s odkazom na závery Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov-detail.aspx?Ic=29), ktorá ako neprijateľné zmluvné podmienky posúdila až 22 zmluvných dojednaní obsiahnutých vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Online Investment Group, Ltd.

BiB-OIG-12C 1-12 predbezne opatrenie – prečítajte si súdne rozhodnutie v úplnom znení

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad