Vzor výzvy na vrátenie bezdôvodného obohatenia

Vzor výzvy na vrátenie bezdôvodného obohatenia

Takmer v každej banke, ktorá poskytuje úvery, žiadajú od klientov úhradu poplatku za vedenie či správu úverového účtu. O tomto poplatku rozhodol nemecký Spolkový súdny dvor, že je neprijateľnou podmienkou v úverovej zmluve, a je tedanezákonný. Vychádzal pritom z právnej úpravy, ktorá je na Slovensku v porovnaní s Nemeckom takmer rovnaká, pretože bola upravená v zmysle smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

Hoci banky v Nemecku poplatok ďalej nežiadajú, banky na Slovensku sa tvária, akoby v tejto veci nepadlo žiadne rozhodnutie a od klientov ho pýtajú aj naďalej. Ide im o značné finančné prostriedky – o prostriedky klientov.

V tejto súvislosti sa poslanec Miroslav Beblavý preto obrátil ešte v auguste listom na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, aby jeho predstaviteľov na problém upozornil. Keďže ani ku koncu septembra odpoveď na možnosti jeho riešenia nedostal, rozhodol sa, že ho bude riešiť spoločne s Luciou Žitňanskou tak, že do legislatívneho procesu podali návrh novely Občianskeho zákonníka. Navrhujeme, aby sa poplatok za vedenie úverového účtu explicitne stal neprijateľnou podmienkou.

Pri legislatívnej iniciatíve však nekončia.  Sú si vedomí pravidla „kde niet žalobcu, tam niet sudcu“. V Európskej únii funguje jednotný trh a hospodárska súťaž a preto je neprípustné, aby občania Slovenska ten istý poplatok na rozdiel od Nemcov platili.

Nie každý sa vyzná v spleti zákonov, nie každý je ochotný investovať čas, energiu či peniaze do ochrany svojich práv. Preto po vzore českého právnika Petra Němca (ktorému  týmto úprimne ďakujeme) pripravili vzor výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia pre klientov bánk, ktorí predmetný poplatok uhrádzali alebo stále uhrádzajú. Podanie výzvy predstavuje prvý krok k tomu, aby uhradené poplatky banka vrátila späť.

Klient by mal postupovať tak, že najprv vyzve svoju banku k vráteniu uhradených poplatkov – spätne aj za 3 roky. V prípade, že banka vydanie odmietne, klient má možnosť obrátiť sa na súd. V Českej republike sa banky odmietli pustiť do súdneho sporu s klientom, pretože na jeho konci by súd s najväčšou pravdepodobnosťou poplatok vyhlásil za neprijateľnú podmienku a tá by neostala neprijateľnou len pre jednu zmluvu. Preto bolo výhodnejšie poplatok vydať, a nechať zvyšných klientov v stave právnej neistoty.

Vzor výzvy môžete nájsť na tomto odkaze: vzor vyzvy na vydanie bezdovodneho obohatenia tu: http://www.beblavy.sk/2012/10/vzor-vyzvy-na-vratenie-bezdovodneho-obohatenia/

V prípade, že sa o svoje práva rozhodnete zabojovať, neváhajte nás o tom informovať, aby sme vzájomnou koordináciou dosiahli náš cieľ, ktorým je účinná ochrana práv spotrebitelov.

Viac na: http://www.beblavy.sk/2012/10/vzor-vyzvy-na-vratenie-bezdovodneho-obohatenia/

 

Zdieľaj tento článok