fbpx

V reakcii na veľký počet sťažností v krajinách EÚ týkajúcich sa nákupov v rámci aplikácií v prípade online hier a najmä neplánovaných nákupov deťmi spojili vnútroštátne orgány a Európska komisia sily, aby spoločne hľadali možné riešenia.

Koordinovaný postup zameraný na presadzovanie dodržiavania práva v EÚ v prípade nákupov v rámci aplikácií pri online hrách a hrách na mobilných zariadeniach priniesol výrazný pokrok v dosahovaní hmatateľných výsledkov. Zástupcovia tohto odvetvia prijali niekoľko záväzkov, ktorých cieľom je vyriešiť obavy spotrebiteľov. Týmto postupom sa zvýši dôvera spotrebiteľov v rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie aplikácií.

„Ide vôbec o prvý takýto postup pri presadzovaní dodržiavania práva v EÚ, v ktorom vnútroštátne orgány spojili sily s Európskou komisiou. Som rád, že prináša hmatateľné výsledky. Tento fakt je pre spotrebiteľov dôležitý. Ide najmä o deti, ktoré pri hraní online hier potrebujú zvýšenú ochranu. Spoločný postup nám zároveň umožňuje získať neoceniteľné skúsenosti vzhľadom na prebiehajúce úvahy o tom, ako čo najlepšie zorganizovať presadzovanie dodržiavania spotrebiteľských práv v Únii. Ukázal nám, že spolupráca sa vypláca a pomáha zvyšovať ochranu spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch,“ reagoval v tejto súvislosti komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová, ktorá zodpovedá za digitálnu agendu, dodáva: „Komisia významne podporuje inovácie v odvetví aplikácií. Nákup v rámci aplikácií je legitímnym modelom podnikania, ale je nevyhnutné, aby výrobcovia aplikácií pri vývoji nových podnikateľských modelov poznali a rešpektovali právne predpisy EÚ“.

V spoločnom vyhlásení, na ktorom sa dohodli vnútroštátne orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa a ktoré adresovali spoločnostiam Apple, Google a Európskej federácii interaktívnych programov v decembri 2013 (1), sa od zástupcov odvetvia žiada, aby:

  • hry prezentované ako „bezplatné“ nezavádzali spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočné náklady, ktoré s nimi súvisia,
  • hry priamo nenabádali deti k tomu, aby si v rámci hry čokoľvek kupovali, alebo aby presvedčili dospelú osobu, nech to kúpi za nich,
  • spotrebitelia boli riadne informovaní o podmienkach platby za nákup a aby takáto platba neprebiehala v režime automaticky predvoleného nastavenia úhrady bez výslovného súhlasu spotrebiteľov,
  • predajcovia poskytli emailovú adresu, aby ich spotrebitelia mohli kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Vďaka mechanizmu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa vymedzeného v predpisoch EÚ boli spoločnosti Apple, Google, ako aj príslušné obchodné združenia požiadané, aby v prípade vzniknutých obáv priniesli konkrétne riešenia pre celú EÚ.

Google sa rozhodol zaviesť hneď niekoľko zmien. Ich realizácia už prebieha a bude trvať do konca septembra 2014. Patrí k nim nepoužívanie slova „bezplatný“ v prípade hier, ktoré obsahujú nákup v rámci aplikácií, vypracovanie konkrétnych pokynov pre firmy vyvíjajúce aplikácie v snahe zabrániť priamemu nabádaniu detí v zmysle vymedzenia v právnych predpisoch EÚ, ako aj časovo ohraničené opatrenia na monitorovanie zjavných porušení právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov. Takisto upravil svoje predvolené nastavenia tak, aby v prípade, že sa tieto nastavenia nerozhodne spotrebiteľ zmeniť, podliehala každá platba za nákup v rámci aplikácie jeho súhlasu.

Hoci firma Apple, žiaľ, do dnešného dňa nepredložila žiadne konkrétne a okamžité riešenia problémov, ktoré súvisia najmä s autorizáciou platieb, zástupcovia firmy sa vyjadrili, že tieto problémy chcú riešiť. Napriek tomu neposkytli žiaden reálny záväzok ani termín, dokedy firma potrebné zmeny v budúcnosti zrealizuje. Orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa budú aj naďalej od firmy Apple žiadať, aby predložila konkrétne detaily k požadovaným zmenám a aby tieto zmeny zrealizovala v súlade so spoločným vyhlásením.

Orgány členských štátov na presadzovanie práva a Európska Komisia zároveň vyzvali združenia firiem vyvíjajúcich online hry a ich platformy, aby zvážili konkrétne opatrenia, ktoré môžu prijať v snahe vyriešiť problémy uvedené v spoločnom vyhlásení, ako aj možnosť zohľadniť vo svojich pokynoch či normách vyhlásenie v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Presadzovanie práva, vrátane prijímania možných právnych krokov, je v rukách vnútroštátnych orgánov, ktoré teraz zvážia, akým spôsobom vyriešiť zostávajúce právne otázky.

Európska komisia a členské štáty budú aj naďalej sledovať celú záležitosť, a najmä úroveň uplatňovania záväzkov riešiť obavy uvedené vo vyhlásení v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa v praxi.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (ES č.°2006/2004) spája štátne orgány na ochranu spotrebiteľov do celoeurópskej siete právnej ochrany. Vďaka nej môže štátny orgán z jednej krajiny EÚ požiadať podobný orgán v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel ochrany spotrebiteľov v EÚ. Spolupráca sa týka pravidiel ochrany spotrebiteľov v rôznych oblastiach, napr. smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o nekalých zmluvných podmienkach.

V reakcii na veľký počet sťažností v krajinách EÚ týkajúcich sa nákupov v rámci aplikácií v prípade online hier a najmä neplánovaných nákupov deťmi spojili vnútroštátne orgány a Európska komisia sily, aby spoločne hľadali možné riešenia.

Koordinovaný postup zameraný na presadzovanie dodržiavania práva v EÚ v prípade nákupov v rámci aplikácií pri online hrách a hrách na mobilných zariadeniach priniesol výrazný pokrok v dosahovaní hmatateľných výsledkov. Zástupcovia tohto odvetvia prijali niekoľko záväzkov, ktorých cieľom je vyriešiť obavy spotrebiteľov. Týmto postupom sa zvýši dôvera spotrebiteľov v rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie aplikácií.

„Ide vôbec o prvý takýto postup pri presadzovaní dodržiavania práva v EÚ, v ktorom vnútroštátne orgány spojili sily s Európskou komisiou. Som rád, že prináša hmatateľné výsledky. Tento fakt je pre spotrebiteľov dôležitý. Ide najmä o deti, ktoré pri hraní online hier potrebujú zvýšenú ochranu. Spoločný postup nám zároveň umožňuje získať neoceniteľné skúsenosti vzhľadom na prebiehajúce úvahy o tom, ako čo najlepšie zorganizovať presadzovanie dodržiavania spotrebiteľských práv v Únii. Ukázal nám, že spolupráca sa vypláca a pomáha zvyšovať ochranu spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch,“ reagoval v tejto súvislosti komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová, ktorá zodpovedá za digitálnu agendu, dodáva: „Komisia významne podporuje inovácie v odvetví aplikácií. Nákup v rámci aplikácií je legitímnym modelom podnikania, ale je nevyhnutné, aby výrobcovia aplikácií pri vývoji nových podnikateľských modelov poznali a rešpektovali právne predpisy EÚ“.

V spoločnom vyhlásení, na ktorom sa dohodli vnútroštátne orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa a ktoré adresovali spoločnostiam Apple, Google a Európskej federácii interaktívnych programov v decembri 2013 (1), sa od zástupcov odvetvia žiada, aby:

  • hry prezentované ako „bezplatné“ nezavádzali spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočné náklady, ktoré s nimi súvisia,
  • hry priamo nenabádali deti k tomu, aby si v rámci hry čokoľvek kupovali, alebo aby presvedčili dospelú osobu, nech to kúpi za nich,
  • spotrebitelia boli riadne informovaní o podmienkach platby za nákup a aby takáto platba neprebiehala v režime automaticky predvoleného nastavenia úhrady bez výslovného súhlasu spotrebiteľov,
  • predajcovia poskytli emailovú adresu, aby ich spotrebitelia mohli kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Vďaka mechanizmu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa vymedzeného v predpisoch EÚ boli spoločnosti Apple, Google, ako aj príslušné obchodné združenia požiadané, aby v prípade vzniknutých obáv priniesli konkrétne riešenia pre celú EÚ.

Google sa rozhodol zaviesť hneď niekoľko zmien. Ich realizácia už prebieha a bude trvať do konca septembra 2014. Patrí k nim nepoužívanie slova „bezplatný“ v prípade hier, ktoré obsahujú nákup v rámci aplikácií, vypracovanie konkrétnych pokynov pre firmy vyvíjajúce aplikácie v snahe zabrániť priamemu nabádaniu detí v zmysle vymedzenia v právnych predpisoch EÚ, ako aj časovo ohraničené opatrenia na monitorovanie zjavných porušení právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov. Takisto upravil svoje predvolené nastavenia tak, aby v prípade, že sa tieto nastavenia nerozhodne spotrebiteľ zmeniť, podliehala každá platba za nákup v rámci aplikácie jeho súhlasu.

Hoci firma Apple, žiaľ, do dnešného dňa nepredložila žiadne konkrétne a okamžité riešenia problémov, ktoré súvisia najmä s autorizáciou platieb, zástupcovia firmy sa vyjadrili, že tieto problémy chcú riešiť. Napriek tomu neposkytli žiaden reálny záväzok ani termín, dokedy firma potrebné zmeny v budúcnosti zrealizuje. Orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa budú aj naďalej od firmy Apple žiadať, aby predložila konkrétne detaily k požadovaným zmenám a aby tieto zmeny zrealizovala v súlade so spoločným vyhlásením.

Orgány členských štátov na presadzovanie práva a Európska Komisia zároveň vyzvali združenia firiem vyvíjajúcich online hry a ich platformy, aby zvážili konkrétne opatrenia, ktoré môžu prijať v snahe vyriešiť problémy uvedené v spoločnom vyhlásení, ako aj možnosť zohľadniť vo svojich pokynoch či normách vyhlásenie v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Presadzovanie práva, vrátane prijímania možných právnych krokov, je v rukách vnútroštátnych orgánov, ktoré teraz zvážia, akým spôsobom vyriešiť zostávajúce právne otázky.

Európska komisia a členské štáty budú aj naďalej sledovať celú záležitosť, a najmä úroveň uplatňovania záväzkov riešiť obavy uvedené vo vyhlásení v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa v praxi.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (ES č.°2006/2004) spája štátne orgány na ochranu spotrebiteľov do celoeurópskej siete právnej ochrany. Vďaka nej môže štátny orgán z jednej krajiny EÚ požiadať podobný orgán v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel ochrany spotrebiteľov v EÚ. Spolupráca sa týka pravidiel ochrany spotrebiteľov v rôznych oblastiach, napr. smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o nekalých zmluvných podmienkach.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad