fbpx

Predkladaný projekt s názvom Aktívny spotrebiteľ energií má upriamiť pozornosť spotrebiteľov na to, aké dôležité je čítať a rozumieť všeobecno-obchodným podmienkam dodávateľov energií.

Ochrana spotrebiteľov na trhu s energiami je v súčasnosti veľkou výzvou nielen z dôvodu nestálych cien energie. Digitalizácia zavádza nové typy služieb, rozdiely medzi spotrebou a produkciou sa stierajú, práva spotrebiteľov sa menia aj napríklad pri kategorizácii obydlia – postupy možnej ochrany a obrany sú rôzne pre obyvateľov bytoviek, rodinných domov či spotrebiteľov žijúcich v nájomnom vzťahu.

Trh s energiami prechádza rýchlou transformáciou, vďaka ktorej sa decentralizuje, dekarbonizuje a digitalizuje. Spotrebitelia nerozumejú zložitým zmluvným vzťahom, základných technickým príčinným súvislostiam, ani nutnosti vziať kontrolu nad svojimi účtami za energie a výšku spotreby do vlastných rúk. Staršia i stredná generácia si pamätá len silno regulovaný trh s energiami, kde všetci máme nastavené trvalé príkazy či SIPO a platby za energie odchádzajú automaticky, bez toho, aby sme si na svoju spotrebu spomenuli. No klimatická zmena, energetická kríza a vojna na Ukrajine urýchlila procesy a energetický sektor sa stáva kľúčovým, čo sa kvalitného vzdelávania spotrebiteľov týka.

Projekt je zameraný na zvýšenie informovanosti odbornej verejnosti a osobitne aj zraniteľných skupín (študenti, seniori, zdravotne znevýhodnení) o tom, prečo a ako chrániť svoje práva na trhu s energiami, ako rozpoznať nekalé praktiky, ako efektívne používať domáce spotrebiče, ako si vybrať najefektívnejší systém vykurovania, ako sa zorientovať v dostupných štátnych dotáciách, či ako sa orientovať v platnej legislatíve.

Viac o projekte v roku 2023 nájdete tu – projekt_Altívny spotrebiteľ energií 2023

Vecné vyhodnotenie projektu ASE

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This