fbpx

Počas celého dňa, doma, vonku i v práci sme vystavení chemikáliám, ktoré môžu mať škodlivé účinky na náš hormonálny systém. Stretávame sa s nimi všade, od kedy sa ráno zobudíme, až kým sa večer nevrátime do postele. Tieto látky vdychujeme, konzumujeme alebo absorbujeme cez pokožku. Aj v malých množstvách môžu endokrinné disruptory zvýšiť riziko výskytu problémov s plodnosťou či obezitou, spôsobiť neurologické poruchy alebo dokonca rakovinu. (1)

Čo sú endokrinné disruptory (ED)?

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré ovplyvňujú hormonálny systém zvierat a ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala v roku 2002 endokrinný disruptor ako látku alebo zmes, ktorá mení funkcie endokrinného systému a má následný nepriaznivý vplyv na zdravie nedotknutého organizmu alebo jeho potomstva alebo populácií, prípadne subpopulácií.

Za látky spôsobujúce narušenie endokrinného systému sa považuje široké spektrum látok, prírodných a aj vyrobených človekom. Občas sa účinky látky s vlastnosťami endokrinného disruptora prejavia až s veľkým časovým odstupom po expozícii. Napríklad expozícia plodu v maternici voči látke s vlastnosťami endokrinného disruptora môže viesť k účinkom, ktoré ovplyvnia zdravie dospelého človeka a možno aj budúce generácie.

V epidemiologických štúdiách sa naznačuje, že endokrinné disruptory sa mohli v priebehu posledných desaťročí podieľať na zmenách týkajúcich sa ľudského zdravia. K takýmto zmenám patrí klesajúci počet spermií, vyšší výskyt vrodených chýb mužských pohlavných orgánov u detí a nárast určitých druhov rakoviny, o ktorých sa vie, že sú citlivé na hormóny. Viac diskutabilné sú tvrdenia o súvislosti s poškodením vývoja nervovej sústavy a so zhoršením sexuálneho správania.

V rámci nariadenia REACH sa endokrinné disruptory môžu označiť ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, a to súčasne s chemickými látkami, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, mutácie a poškodzujú reprodukciu. Cieľom je obmedziť ich používanie a nakoniec ich nahradiť bezpečnejšími alternatívami.

Pozrite si našu infografiku, aby ste sa týmto nebezpečným látkam vyhli ľahšie:

endokrinne disruptory

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad