fbpx

V predchádzajúcich rozhovoroch sme sa zamerali na energie, ktoré využívajú takmer všetky typy domácností v rodinných domoch či bytoch. Teplo je však špecifickou energiou, dodávanou do bytových domov. V čom sa líši od elektriny či plynu?

Cena tepla v domácnostiach
Rozdiel je najmä v tom, že spotrebiteľ dostáva priamo finálny produkt, teda teplo určené na vykurovanie a/alebo ohrev teplej vody. Toto teplo sa síce tiež vyrába napríklad z plynu, no vyrába ho teplárenská spoločnosť, väčšinou mimo objektu spotreby – v kotolni na sídlisku alebo vo veľkej centrálnej teplárni. Takému zdroju tepla hovoríme centrálny zdroj tepla (CZT).

Aj cenu tepla vyrobenú v CZT reguluje štát?
Áno, aj nie. Štát prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) kontroluje, či si výrobca do ceny tepla zarátal len oprávnené náklady a vstupy. No teplárenské spoločnosti nakupujú komodity (plyn, biomasa, uhlie…), z ktorých vyrábajú teplo, za trhové, neregulované ceny.

Je rozdiel, ak si byt s vlastným kúrením vyrába teplo vo vlastnom plynovom kotli?
Je to diametrálny rozdiel. Pri súčasných dotovaných cenách plynu pre domácnosti si byt s vlastným kúrením dokáže vyrobiť 1 MWh tepla za 50 € (pri pripočítaní nákladov na údržbu kotla je to cca 65 €/MWh). No cena v bytových domoch napojených na CZT je aj vyše 150 €/MWh.

Koľko teda stojí teplo spotrebiteľov v roku 2024?
Odpovedať na túto jednoduchú otázku je oveľa zložitejšie, ako by sa mohlo zdať. V prvom rade si musíme uvedomiť, že na Slovensku máme stovky výrobcov tepla, a každý z nich má inú cenu. Tá sa môže pohybovať od 60 €/MWh do 199 €/MWh. Ďalší rozdiel oproti plynu a elektrickej energii je v tom, že výrobca tepla nie je povinný zverejňovať cenu tepla. Väčšinou si vystačia so zverejnením cenového rozhodnutia s maximálnou možnou cenou tepla, ktoré vydal ÚRSO.

Ako spotrebiteľ zistí koľko presne stojí teplo pre jeho byt či bytový dom?
Ideálny, seriózny správca (predseda) bytového domu o cenách informuje všetkých obyvateľov bytového domu obvyklou formou. V opačnom prípade by si mal spotrebiteľ zistiť, kto je jeho dodávateľom tepla a na stránke ÚRSO si v sekcii „Tepelná energetika“ vyhľadať najnovšie cenové rozhodnutie pre svojho dodávateľa tepla. Tam uvidí dve zložky – variabilnú a fixnú zložku ceny tepla. Variabilná zložka je v € za kWh, fixná v € za kW. Pre ľahšie pochopenie výpočtu uvedieme konkrétny príklad:

Výpočet celkovej ceny tepla

(158,1092 x 1000) / 5300 + 0,0955 x 1000 + DPH = 150,398 €/MWh

Platí tento výpočet pre všetky bytové domy napojené na CZT?
Ak si bytový dom vyrába časť tepla sám, napríklad prostredníctvom solárnych kolektorov či tepelných čerpadiel, fixná zložka sa delí koeficientom 3500 a nie 5300. V tomto prípade by to bolo:

(158,1092 x 1000) / 3500 + 0,0955 x 1000 + DPH = 168,80089 €/MWh

Koľko teda zaplatí konkrétny byt?
Výpočet spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody sa robí vždy až začiatkom nasledujúceho roka, a majiteľ bytu dostane vyúčtovanie najneskôr do konca mája. Jeden byt spotrebuje približne 5 až 12 MWh tepla za rok. Do výpočtu však vstupuje hlavne vyhláška o rozpočítavaní tepla, o ktorej sme písali v novembri minulého roka.

– – –

Ilustračné foto: https://www.freepik.com

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad