fbpx

Každá domácnosť v EÚ teraz môže mať základné širokopásmové pripojenie vďaka celoeurópskej dostupnosti satelitného širokopásmového pripojenia, ktoré je teraz dostupné vo všetkých 28 krajinách, čo znamená, že každý Európan si ho môže vybrať. To platí aj pre 3 milióny ľudí, ktorí ešte nemajú pokrytie pevnými a mobilnými širokopásmovými sieťami.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová dnes uvítala kľúčový okamih – dosiahnutie jedného z hlavných cieľov Digitálnej agendy pre Európu:

„Mojím mottom je, aby každý Európan mohol využívať digitálne technológie – teraz má naozaj tú možnosť. Ešte musíme vykonať veľa preto, aby sme zlepšili siete a zabezpečili rovnocenný prístup, avšak tá možnosť existuje.“

„Vďaka dodatočnému pokrytiu satelitným širokopásmovým pripojením sme dosiahli svoj cieľ, aby mali v roku 2013 všetci možnosť širokopásmového pripojenia. Je to výborný výsledok pre európskych občanov.“

Ako sme dosiahli 100 % pokrytie?
PEVNÉ (ADSL, VDSL, káblové, optické, medené) 96,1 %
MOBILNÉ (2G, 3G, 4G) 99,4 %
SATELITNÉ 100 %

Koncom roka 2012 malo k základnému pevnému alebo mobilnému širokopásmovému pokrytiu prístup 99,4 % domácností EÚ vrátane 96,1 % domácností vo vidieckych oblastiach. Avšak zvyšných 0,6 % (alebo približne 3 milióny občanov) zahŕňalo rodiny a podniky v izolovaných alebo vidieckych oblastiach, kde je zavádzanie pevného alebo mobilného širokopásmového pripojenia náročnejšie a nákladnejšie.

Kroesová uviedla: „EÚ je technologicky neutrálna, ale pre občanov v najizolovanejších oblastiach je satelit dobrým riešením na zabezpečenie pripojenia, a to sa pravdepodobne nezmení.“

Veľa Európanov si neuvedomuje, že si môžu zvoliť satelitné širokopásmové pripojenie. Preto Neelie Kroesová dnes spustila online službu vyvinutú Asociáciou európskych satelitných operátorov (ESOA) s názvom broadbandforall.eu, ktorá umožňuje občanom rýchlo si preveriť možnosti satelitného širokopásmového pripojenia.

Európanom poskytuje služby 148 družíc. Základné balíky si možno predplatiť už od 10 EUR za mesiac, balíky s rýchlosťou 20 Mb/s od 25 EUR za mesiac, pričom priemerné ceny za parabolické antény sa pohybujú okolo 350 EUR (môžu byť lacnejšie, ak si používateľ vyberie prémiový balík).

Kroesová však upozornila, že základné širokopásmové pripojenie nestačí a že na dosiahnutie skutočne prepojeného kontinentu sú nevyhnutné vyššie širokopásmové rýchlosti:

„Európa potrebuje bleskové pripojenie. Nemôžeme niektoré podniky a občanov vynechať. Keďže sme teraz dosiahli pokrytie základným širokopásmovým pripojením, musíme sa hneď zamerať na investovanie do nových rýchlych sietí.“

„Prístup k spoľahlivým a cenovo dostupným vyšším širokopásmovým rýchlostiam 30 Mb/s a 50 Mb/s je nevyhnutný pre hospodársky rozvoj Európy a pre budúce generácie digitálnych produktov a služieb, akými sú napríklad hybridná televízia, elektronické zdravotníctvo, cloud computing a pripojené autá.“

Súvislosti

Balík opatrení Komisie v rámci prepojeného kontinentu na posilnenie jednotného telekomunikačného trhu je zameraný na vytvorenie silnej európskej špičky v iných oblastiach digitálneho ekosystému. Napríklad opatrenia ako režim jednotného povolenia zabezpečia, že právo prevádzkovať v jednom členskom štáte dáva právo prevádzkovať vo všetkých ostatných členských štátoch. To obzvlášť podporí cezhraničné technológie ako satelit. Pri spoločnom rámci a spolupráci v otázkach riadenia by nemalo byť potrebné zaoberať sa viacerými samostatnými byrokratickými aparátmi.

Moderné obojsmerné širokopásmové družice využívajúce KA-pásmo môžu poskytovať rýchlosť sťahovania do 20 megabitov za sekundu.

Svetovými lídrami na tomto trhu sú spoločnosti ako Eutelsat a Astra. Dnes vyše 250 družíc poskytuje viac ako 20 000 televíznych programov z geostacionárnej obežnej dráhy a približne 148 z nich prevádzkujú európske spoločnosti, ktoré sú členmi ESOA.

Komisia okrem toho financuje dve iniciatívy na podporu zavádzania satelitného širokopásmového pripojenia v regiónoch Európy, na ktorých sa zúčastňuje 43 partnerov zo 16 členských štátov. Projekty SABER aBRESAT spájajú vnútroštátne a regionálne orgány, ktoré spolupracujú s vedúcimi zástupcami výrobcov družíc, aby zvýšili informovanosť, podelili sa o najlepšie postupy pri využívaní finančných prostriedkov, analyzovali prekážky, ako aj poskytovali riešenia.

Pripojenie má v EÚ veľký význam pre širší digitálny ekosystém výrobcov strojov a zariadení, internetových podnikateľov, inteligentné predmety, veľkoobchod, maloobchod a logistiku, európsky tvorivý obsah, vzdelávanie a digitálne verejné služby. V septembri Komisia predložila balík opatrení na posilnenie jednotného telekomunikačného trhu, a najmä na podporu investícií do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia (pozri IP/13/828 a MEMO/13/779).

Čo je satelitné širokopásmové pripojenie?

Internetové spojenie cez družicu, nazývané aj satelitné širokopásmové pripojenie, je vysokorýchlostné obojsmerné internetové pripojenie cez komunikačné družice namiesto pevnej telefónnej linky alebo iných pozemských prostriedkov. Dnes je satelitné širokopásmové pripojenie, pokiaľ ide o cenu a výkonnosť, zhruba porovnateľné so širokopásmovým DSL pripojením. Základné balíky sú dostupné už od 10 EUR za mesiac. Zatiaľ čo optické a káblové siete ponúkajú vyššie rýchlosti, nie sú dostupné pre každého používateľa tak ako satelit. Preto je satelit zaujímavý najmä v izolovaných oblastiach, kde nemusí byť žiadne pevné či mobilné pokrytie alebo existuje len vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Aké sú možnosti verejnej podpory ďalšieho zavádzania širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach?

Verejné financovanie aj naďalej zohráva úlohu pri zabezpečovaní širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky EÚ najmä vo vidieckych oblastiach. Komisia má veľkorysé usmernenia o štátnej pomoci, aby pomohla členským štátom zabezpečovať širokopásmové pripojenie spôsobom, ktorý podporuje hospodársku súťaž.

Podpora pre širokopásmové pripojenie bude k dispozícii prostredníctvom Nástroja na prepojenie Európy, pričom informačné a komunikačné technológie sú dnes prioritou štrukturálnych fondov EÚ, a prostredníctvom nových usmernení o štátnej pomoci na širokopásmové pripojenie (pozri IP/12/1424).

Aké sú ďalšie ciele Komisie v oblasti širokopásmového pripojenia?

Digitálne služby zajtrajška – od hybridnej televízie po cloud computing a elektronické zdravotníctvo – vo zvýšenej miere závisia od rýchlych, účinných širokopásmových pripojení. Tieto pripojenia sa stávajú rozhodujúcimi pre naše hospodárstvo a odhaduje sa, že 10 % nárast penetrácie širokopásmového pripojenia zvyšuje HDP o 1 až 1,5 %. Digitálna agenda pre Európu (DAE) stanovila za cieľ umožniť, aby každý Európan využíval digitálne technológie, a zabezpečiť konkurencieschopnosť Európy v 21. storočí. Pre tento cieľ je nevyhnutné rýchle pripojenie a splnenie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v oblasti širokopásmového pripojenia:

  • základné širokopásmové služby pre všetkých do roku 2013,
  • siete novej generácie (NGN) (30 Mb/s alebo viac) pre všetkých do roku 2020,
  • 50 % domácností s pripojením s rýchlosťou 100 Mb/s alebo vyššou.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad