fbpx

Cieľom Európskej komisie je približne 20 miliónov tepelných čerpadiel v domácnostiach spotrebiteľov v EÚ do roku 2026, a takmer 60 miliónov do roku 2030. Rýchlo rastúcu popularitu tepelných čerpadiel však stále brzdia zbytočné predsudky, vrátane hlboko zakoreneného presvedčenia, že ide o drahé a neefektívne zariadenia. Overili sme pre vás, čo je pravda a čo nie.

1. Tepelné čerpadlá sú drahé
Áno aj nie, podľa toho, z ktorej strany sa na investíciu pozeráme. Cena tepelného čerpadla je síce vyššia ako napríklad cena plynového či olejového kotla, a môže byť drahšie ako kotol na drevo, ale ak cenu zariadenia vydelíme rokmi, podľa predpokladanej doby jeho prevádzky, dostaneme iný pohľad. Tepelné čerpadlo vzduch/voda stojí v priemere cca 9 000 eur, a jeho životnosť je 25 rokov, čiže ročne nás vyjde na 360 eur. Olejový kotol stojí v priemere 3 500 eur, fungovať by mal 15 rokov, takže nás stojí 230 eur ročne. Kondenzačný plynový kotol, ktorý stojí okolo 4 500 eur a má životnosť 15 rokov, nás vyjde na 300 eur ročne. Moderný splyňovací kotol na drevo so zásobníkom stojí okolo 11 000 eur, a fungovať by mal 15 rokov, takže náklady na zariadenie sú 730 eur ročne.

Olejový kotol nás reálne ročne stojí menej ako tepelné čerpadlo, no zásoby vykurovacieho oleja sa pomaly míňajú a to isté platí aj pre zemný plyn. So 60 miliónmi inštalovaných tepelných čerpadiel by sa spotreba plynu v budovách do roku 2030 znížila o 40 percent v porovnaní s rokom 2022 (milión tepelných čerpadiel eliminuje potrebu 1,5 miliardy metrov kubických plynu). Zároveň by sa 60 miliárd eur ušetrilo na dovoze energie, a emisie CO2 v stavebníctve by klesli o 46%.

2. Investícia sa neoplatí
Nie je to pravda. Ako sme už písali, investícia do tepelného čerpadla je väčšinou vyššia ako investícia do bežného kotla na fosílne palivá (hoci jej výška závisí od viacerých faktorov, ako je typ tepelného čerpadla, veľkosť vykurovanej plochy, radiátorové alebo podlahové kúrenie a pod.). Náklady na kúpu a inštaláciu sa však vrátia v podobe vyššieho komfortu, nižších prevádzkových nákladov a predovšetkým v úspore energie počas životnosti tepelného čerpadla. Približne 75% energie totiž získava z obnoviteľných zdrojov vo svojom okolí (vzduch, voda) a len zvyšok z elektriny.

3. Len pre novostavby
Nie je to pravda. Pravdou však je, že najúčinnejšie sú tepelné čerpadlá v novostavbách, ktoré sú (veľmi) dobre izolované. To však neznamená, že nie sú vhodné aj do existujúcich domov. V každom prípade treba dodržať jedno pravidlo: pred inštaláciou tepelného čerpadla do staršieho domu sa dôrazne odporúča najskôr čo najviac znížiť tepelné straty napríklad zateplením fasády, či výmenou starých okien a podláh za nové, energeticky efektívnejšie.

4. Len na vykurovanie miestností a ohrev sanitárnej vody
Nie je to pravda. Tepelné čerpadlo dokáže váš dom v lete aj chladiť, čo znamená, že nepotrebujete iné chladiace alebo klimatizačné systémy. Na chladenie sú však vhodné len tzv. reverzibilné tepelné čerpadlá, nie však v kombinácii s radiátormi. Do úvahy prichádzajú všetky tri typy plochých chladiacich telies (alebo ohrievačov), teda podlahové, stropné alebo stenové. Ak máme v pláne dom tepelným čerpadlom aj chladiť, treba si vybrať vhodný typ zariadenia a podľa toho naplánovať aj všetky ostatné časti systému.

5. Najúčinnejšie v kombinácii s podlahovým kúrením
Je to pravda. Tepelné čerpadlá sú najúčinnejšie v kombinácii s nízkoteplotným vykurovacím systémom, preto je podlahové kúrenie najčastejšou voľbou.
Na existujúce rozvody a staršie radiátory je vhodné napojiť vysokoteplotné tepelné čerpadlá, ktoré pracujú pri vyšších teplotách ako moderné vykurovacie systémy. V čiastočne energeticky zrekonštruovaných domoch je možná aj kombinácia podlahového a radiátorového vykurovania.

6. Šetrnejšie k životnému prostrediu
Je to pravda. Tepelné čerpadlo spotrebuje na rovnaký výkon menej energie ako iné vykurovacie systémy. Platí to v prípade, ak je elektrina spotrebovaná tepelným čerpadlom vyrobená z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad sebestačná solárna elektráreň na streche domu. Tepelné čerpadlá inštalované v Európe do konca roku 2022 zabránili produkcii viac ako 54 miliónov ton emisií CO2, čo predstavuje zhruba objem emisií Grécka za celý rok. Čoraz viac krajín postupne vyraďuje vykurovacie zariadenia na fosílne palivá z ponuky, čo znamená, že použitie tepelných čerpadiel môže do roku 2030 objem celkových emisií CO2 znížiť najmenej o 500 miliónov ton.

– – –

CLEAR-HP: Uľahčuje spotrebiteľom cestu k tepelným čerpadlám na vykurovanie
Masové využívanie obnoviteľnej energie a energeticky účinných technológií ako sú tepelné čerpadlá môže zohrávať kľúčovú úlohu pri plnení potrieb EÚ v oblasti vykurovania a dosahovania cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky na roky 2030 a 2050.

Nezávislé spotrebiteľské organizácie z Belgicka, Bulharska, Talianska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Španielska na čele s Európskou spotrebiteľskou organizáciou (BEUC) preto spojili sily s Medzinárodnou organizáciou pre spotrebiteľský výskum a testovanie (ICRT) a Európskym združením výrobcov tepelných čerpadiel (EHPA), aby spoločne podporili informovanosť spotrebiteľov a umožnili im zohrať vedúcu úlohu pri prechode na čistú energiu. Aktivity, ktoré budeme v rámci projektu CLEAR-HP realizovať, spotrebiteľom zároveň pomôžu zlepšiť energetickú efektívnosť a komfort ich domovov a znížiť účty za energie.

Cieľom projektu CLEAR-HP je zapojiť viac ako 40 000 spotrebiteľov do skupinových nákupných kampaní v siedmich krajinách EÚ a stimulovať tak 3,5 milióna eur nových investícií do technológií obnoviteľných zdrojov len počas trvania projektu. Realizované aktivity navyše umožnia úsporu 2 GWh primárnej energie a zníženie emisií o viac ako 600 ton CO2.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad