fbpx

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a jej členské organizácie* z 13 krajín dnes oznámili orgánom EÚ zavádzajúce komerčné tvrdenia o recyklovateľnosti produktov veľkých obchodníkov s fľašami na pitnú vodu ako sú Coca-Cola HBC, Danone a Nestlé Waters. Podľa našej analýzy takéto tvrdenia nie sú v súlade s pravidlami EÚ o nekalých obchodných praktikách. Táto správa bola vypracovaná spolu s ClientEarth a ECOS.

Priemerný európsky spotrebiteľ vypije približne 118 litrov balenej vody ročne a 97 % tejto vody sa balí do plastových nádob.1 Fľaše z nápojov sú pritom jedným z hlavných zdrojov plastového znečistenia na európskych plážach.2 Nápojový priemysel často používa tvrdenia o recyklovateľnosti, ktoré sú podľa nášho výskumu príliš vágne, nepresné alebo/a nedostatočne podložené. Identifikovali sme tri kľúčové tvrdenia, ktoré vyvolávajú obavy:

„100 % recyklovateľné“: Tento nejednoznačný pojem závisí od mnohých faktorov, ako je dostupná infraštruktúra na zber materiálu, efektívnosť procesu triedenia alebo vhodné procesy recyklácie. Miera recyklácie PET fliaš na nápoje sa v EÚ odhaduje len na 55 % a pravdepodobnosť, že sa z nich opäť stane fľaša, je približne len 30 %.3
„100 % recyklované“: Toto tvrdenie nesprávne naznačuje, že celá fľaša je vyrobená výlučne z recyklovaných materiálov. Faktom však je, že uzávery fliaš nemôžu byť podľa práva EÚ4 vyrobené z recyklovaných materiálov a etikety sú tiež len zriedka vyrobené z recyklovaného materiálu. Okrem toho sa bežne v praxi pridáva aj nový plast (z nerecyklovaného plastu) do tela fľaše.
Používanie ekologických obrázkov: Uzavreté slučky, ekologické logá alebo obrázky prírody sa používajú na označenie mnohých fliaš na vodu v celej Európe. Vyvolávajú falošnú predstavu o ekologickej neutralite, nekonečnom znovupoužívaní plastov a môžu dokonca vyvolávať dojem, že fľaše môžu mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

BEUC a jej členovia podali sťažnosť Európskej komisii a sieti národných orgánov na ochranu spotrebiteľa (CPC), s výzvou začať vyšetrovanie. Vyzývajú orgány, aby zabezpečili, že obchodníci nebudú zavádzať spotrebiteľov používaním týchto tvrdení.

Ursula Pachl, zástupkyňa generálnej riaditeľky BEUC, uviedla: „Či už ide o nákup nového oblečenia, otvorenie bankového účtu alebo nákup minerálky vo fľaši, spotrebitelia sa chcú správať najudržateľnejšie a na to potrebujú spoľahlivé informácie. Bombardujú ich však nesprávne a klamlivé tvrdenia, a tak nevedia, ktorému tvrdeniu, logu či nálepke majú či môžu dôverovať.

Používanie tvrdení „100 % recyklovateľné/recyklovateľné“ alebo zobrazovanie obrázkov prírody a ekologických log, ktoré naznačujú, že plast je šetrný k životnému prostrediu, zavádza spotrebiteľov. Neexistuje pritom žiadna záruka, že plast v koši bude úplne recyklovaný. Takéto tvrdenia však možno nájsť na mnohých fľašiach na vodu predávaných v Európe. Tento greenwashing treba zastaviť.

EÚ už podniká veľmi vítané kroky 5, aby trh od klamlivých ekologických tvrdení pomohla vyčistiť. Potrvá však roky, kým sa začnú uplatňovať nové regulačné opatrenia a nie je čas strácať čas, takže očakávame, že úrady rýchlo zakročia.“

Justin Wilkes, výkonný riaditeľ ECOS, dodal: „Tvorcovia legislatívy musia stanoviť jasné pravidlá pre recyklovaný obsah, ktoré sú implementované štandardizovanými spoľahlivými metodikami, čím sa ukončí tento divoký západ ekologických tvrdení.“

Rosa Pritchard, právnička pre plasty v ClientEarth, uzavrela: „Pravda je taká, že plast na jedno použitie nie je ani znovupoužiteľný, ani udržateľný. Recyklácia sa nikdy nemôže vysporiadať s množstvom plastov vyprodukovaných na našej planéte. Máme jedinečnú pozíciu na to, aby sme zmenili svoju spotrebu, no tieto tvrdenia, ktoré považujeme za zavádzajce, v súčasnosti sťažujú spotrebiteľom možnosť urobiť dobré environmentálne rozhodnutie.“

– – –

• Členské organizácie BEUC zúčastňujúce sa na tejto akcii sú: VKI (Rakúsko); Асоциация Активни потребители (Bulharsko); CLCV (Francúzsko); Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet (Fínsko); EKPIZO a KEPKA (Grécko); Tudatos Vásárlók Egyesülete (Maďarsko); Altroconsumo (Taliansko); Consumentenbond (Holandsko); DECO (Portugalsko), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad (Slovensko); Zveza potrošnikov Slovenije (Slovinsko); OCU (Španielsko).

O BEUC
Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) pôsobí v Bruseli ako strešná organizácia a v súčasnosti združuje 45 nezávislých národných spotrebiteľských organizácií. Jej hlavnou úlohou je zastupovať národné spotrebiteľské organizácie v európskych inštitúciách a brániť záujmy európskych spotrebiteľov.

O ClientEarth
ClientEarth je nezisková organizácia, ktorá sa snaží prostredníctvom systémových legislatívnych zmien chrániť Zem pre jej obyvateľov, a spolu s nimi. Spolu s partnermi a občanmi sa na celom svete zameriava na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, chráni prírodu a snaží sa obmedziť znečisťovanie. Požaduje od priemyslu a vlád zodpovedný prístup a háji právo každého na zdravý svet.

O ECOS
ECOS je medzinárodná mimovládna organizácia so sieťou členov a expertov na technické normy, politiky a zákony šetrné k životnému prostrediu. Zabezpečuje, aby bol environmentálny hlas vypočutý a riadi zmeny poskytovaním odborných znalostí tvorcom legislatívy a priemyselným hráčom, čo v praxi vedie k implementácii silných environmentálnych princípov.
– – –

1/ Univerzitný inštitút OSN pre vodné prostredie a zdravie (UNU INWEH), Z. Bouhlel a kol., „Globálny priemysel balenej vody: Prehľad vplyvov a trendov“ (marec 2023), dostupné online: https://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2023/03/UNU_BottledWater_Report_F.pdf.
2/ Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) , A. M. Addamo a kol., „Top Marine Beach Litter Items in Europe: Revízia a syntéza založená na údajoch o odpade na pláži“ (2017), dostupné online: https://mcc.jrc .ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=441 (Strana 38).
3/ Hmotnosť materiálu, ktorý vstupuje do recyklačného procesu v porovnaní s celkovou hmotnosťou materiálu uvedeného na trh. Po zvážení strát v procese recyklácie bude miera pravdepodobne ešte nižšia. Eunomia a Zero Waste Europe,“ Ako kruhový je PET? Správa o cirkulárnosti PET fliaš s využitím Európy ako prípadovej štúdie” Február 2022. https://zerowasteeurope.eu/library/how-circular-is-pet
4/ Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1616 z 15. septembra 2022 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení nariadenia (ES) č. 282/2008 (nariadenie o recyklovaných materiáloch určených na styk s potravinami).
5/ EÚ sa nedávno dohodla na posilnení postavenia spotrebiteľov v smernici o ekologickom prechode, ktorá okrem iného lepšie ochráni spotrebiteľov pred greenwashingom (napríklad zákaz uhlíkovo neutrálnych tvrdení). Prebiehajú legislatívne práce na smernici o ekologických tvrdeniach, ktorej cieľom je nepodložené tvrdenia vyradiť z trhu.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad