fbpx

Podľa štatistík EÚ v roku 2018 až 34 miliónov Európanov nedokázalo dostatočne vykúriť svoje domovy1. Tento fenomén pomenúva terminus technicus energetická chudoba a môže zahŕňať aj neschopnosť spotrebiteľov platiť účty za energie v plnej výške a včas alebo problémy s prístupom k energii potrebnej na osvetlenie, varenie, v lete chladenie či používanie spotrebičov. „Vďaka“ pokračujúcej kríze cien energií, spôsobenej najmä celosvetovým dopytom po plyne2, počet domácností ohrozených energetickou chudobou v minulom roku pravdepodobne ešte výrazne narástol. Spotrebiteľské organizácie v celej Európe preto zriadili telefonické linky a pracoviská, kde spotrebiteľom poskytujú špecializované poradenstvo pri riešení problémov energetickej chudoby.

Nástroje riešenia energetickej chudoby (Solutions to Tackle Energy Poverty, STEP) je projekt financovaný výskumným a inovačným programom EÚ Horizont 2020 a koordinuje ho Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) prostredníctvom svojich členských organizácií po celej Európe.

STEP začal v septembri 2019 a zapojené spotrebiteľské organizácie si vďaka nemu vybudovali kapacity pre lepšie pochopenie a riešenie problémov, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú v súvislosti s energetickou chudobou. V rámci projektu každá organizácia zriadila telefonickú linku, na ktorú môžu spotrebitelia zavolať, ak majú problémy so svojimi účtami za energiu. Poskytnuté poradenstvo reflektuje individuálne potreby spotrebiteľov. Jeho súčasťou sú okrem návodu ako čítať faktúry za elektrinu a plyn a ako zmeniť dodávateľa, aj tipy ako úsporne používať elektrinu a vodu v domácnosti, ako požiadať o sociálnu podporu, na ktorú by odberatelia mohli mať nárok, či informácie o dostupnej štátnej podpore na zlepšenie energetickej efektívnosti domu.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov doteraz v rámci projektu STEP poskytla poradenstvo 400 spotrebiteľom z celého Slovenska a zorganizovala 20 workshopov priamo v regiónoch pre špecifické skupiny zraniteľných spotrebiteľov ako sú seniori, zdravotne postihnutí, sociálne zraniteľní či Rómovia.

Vyškolili sme tiež desiatky pracovníkov z radov inštitúcií ako je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR, Jednota dôchodcov Slovenska či rôzne spotrebiteľské, environmentálne a neziskové organizácie ako napríklad Klub Žirana, Liga proti rakovine, Poprad, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Poprade a Levoči alebo Roma Education Fund (REF).

Keď si pandémia Covid-19 vynútila pozastavenie organizácie osobných stretnutí, partneri STEP vytvorili online moduly pre pracovníkov v prvej línii, ktorí majú záujem preniknúť do problematiky energetickej chudoby. Zraniteľní spotrebitelia však často nemajú digitálne zručnosti, a teda nemusia mať prístup k internetu alebo správnej komunikačnej platforme, preto telefonické poradenstvo a stretnutia v menších komunitách aj naďalej ostávajú ich najobľúbenejšou voľbou.

„Energetická chudoba ohrozuje veľké množstvo slovenských domácností a tento problém si aj od slovenských tvorcov legislatívy vyžaduje medzisektorový prístup. Už nestačí len zákaz odpojenia zraniteľných domácností v zime či zvýšenie príspevku na bývanie. Je potrebné prijať dlhodobú stratégiu a problém energetickej chudoby riešiť komplexne, cez optiku zvyšovania energetickej efektívnosti najmä najchudobnejších domácností a zlepšovaním ich prístupu k obnoviteľným zdrojom energie. Časy, kedy by stačilo vytvoriť pre zraniteľných odberateľov energie špeciálnu sociálnu tarifu sú preč,“ uviedla Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov, ktorá projekt STEP realizuje na Slovensku.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na 052/286 13 00 alebo 0944 533 011.


1/ https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf

2/ https://www.beuc.eu/blog/high-electricity-prices-its-time-to-accelerate-the-energy-transition/

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad