fbpx

Spotrebiteľom je každý z nás a hoci sa za svoje spotrebiteľské práva musíme denne pasovať pri ceste autobusom ráno do práce, ako konzumenti potravín, pacienti v nemocniciach, v kamenných obchodoch, pri nakupovaní cez internet, pozeraní televízie i telefonovaní, v úlohe turistov, športovcov, poistencov či pri podpise úverových zmlúv, problematike ochrany spotrebiteľov nie je na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť. Aj preto v uplynulých dňoch vznikla Slovenská komora spotrebiteľských organizácii (SKSO), ktorá združuje spotrebiteľské organizácie a má za cieľ poskytnúť im podporu. V súčasnosti má desať členov, no tento počet nie je konečný. Hoci SKSO nie je spotrebiteľskou organizáciou a jej cieľom nie je priamo chrániť spotrebiteľov, združuje spotrebiteľské organizácie, aby im poskytla podporu. „Spotrebiteľské združenia na Slovensku odvádzajú veľmi kvalitnú prácu. Svojim rôznorodým zameraním dokážu poskytovať služby vo všetkých oblastiach spotrebiteľskej ochrany. Verím, že si zaslúžia väčšiu pozornosť i podporu zo strany štátu a vznik komory je prvým výsledkom spolupráce, ktorá prinesie svoje ovocie najmä samotným slovenským spotrebiteľom,“ uviedol po ustanovujúcom sneme novozvolený predseda komory Roman Jurík.

Komora, ktorej členmi sú zatiaľ združenia Ochrana spotrebiteľom a vlastníkom bytov, Úžera.org, Združenie Brániť sa oplatí, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Združenie občianskoprávnej ochrany spotrebiteľa, Združenie právnikov Slovenska, Nestrácaj nádej, Združenie na ochranu finančného spotrebiteľa (OFS), Združenie pomoc a ochrana spotrebiteľa (POS) a Asociácia užívateľov služieb, bude svojich členov zastupovať v konaní vo vzťahu k orgánom verejnej správy, najmä  k ministerstvám a iným ústredným orgánom štátnej správy, i k orgánom dozoru a dohľadu, vzdelávať ich, poskytovať odbornú pomoc a zastupovať ich aj vo vzťahu k dodávateľom a poskytovateľom služieb.

Cieľom komory je tiež komunikovať a posilniť spoluprácu s inštitúciami Európskej komisie a zahraničnými spotrebiteľskými združeniami. “Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí efektívnejšie presadzovať štandardy ochrany spotrebiteľov zaužívané nielen na Slovensku, ale i v ostatných krajinách EÚ a dostať túto problematiku do centra pozornosti odbornej i laickej verejnosti, aby nebola len nástrojom na získanie politickej popularity,” uviedla podpredsedníčka komory Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad