fbpx

„Je primárnou a prioritnou zodpovednosťou organizácií, ktoré sa zameriavajú na ochranu práv spotrebiteľov, informovať a vzdelávať občanov o ich právach a možnostiach, ktoré súvisia s rôznymi druhmi  verejnej dopravy. A ďalej delegovať ich návrhy na zlepšenie kompetentným“, uviedla ex komisárka Meglena Kuneva pri otvorení záverečnej konferencie medzinárodného projektu Mobilita ako paradigma európskeho občianstva v Bruseli. Osem partnerských organizácií z Bulharska, Španielska, Talianska, Litvy, Portugalska, Rumunska, Srbska a Slovenska tak verejne vyzvala, aby cestujúcim zdôrazňovali, aké dôležité je nenechať si svoju osobnú skúsenosť s cestovaním pre seba a aktívne sa zapojiť do hodnotenia kvality dopravných prostriedkov a ich prepojení. „Ten, kto sa sťažuje, robí celej spoločnosti obrovskú službu. Mnohí z nás nad vecou len mávnu rukou, ale tým sa nikdy nič nezlepší. Len, ak pomenujeme veci pravým menom, i keď kriticky, môžeme sa pohnúť dopredu,“ zdôraznila M. Kuneva, ktorá pôsobila aj ako poradkyňa podpredsedu Európskej komisie pre dopravu Siima Kallasa.

Do projektu sa zapojilo viac ako 4000 cestujúcich z 299 miest ôsmich krajín Európskej únie. 34% z nich žije v malých mestách do 50 000 obyvateľov, 33% v mestách  od 50 000 do 250 000 obyvateľov, 15% v metropolách od 250 tisíc do milión obyvateľov  a 18% vo veľkomestách s viac ako miliónom obyvateľov. V kontexte uvedeného je ilustratívne, že až 59% respondentov nevie, či obec alebo mesto, v ktorom žijú, má vypracovaný plán mestskej mobility a 21% nemá vedomosť, či v ich meste jazdia prostriedky verejnej dopravy poháňané aj inak, než tradičnými fosílnymi palivami. Auto naďalej ostáva najobľúbenejším dopravným prostriedkom na prepravu v rámci domovskej krajiny. 49% opýtaných ho používa na prevoz do práce alebo za štúdiom a  64% na transport za zdravotnou starostlivosťou. Zaujímavým zistením je, že najvyužívanejším prostriedkom na cestovanie na dlhé vzdialenosti stále ostáva autobus. V posledných rokoch krajiny EÚ investovali do verejnej hromadnej dopravy viac než štyridsať miliárd eur a 200 miliónov Európanov z rôznych dôvodov cestuje každý deň.

„Slovenskí respondenti uviedli, že najviac problémov majú pri vrátení ceny cestovného lístka, ak sa prevoz neuskutočnil, ako bolo plánované. Poskytovatelia dopravných služieb si často neplnia svoje povinnosti, ak došlo k zrušeniu či presmerovaniu spoja. Mnohí sa cítia diskriminovaní v prístupe a možnostiach výberu k jednotlivým druhom dopravných prostriedkov, trápi ich najmä nevyhovujúca čistota,  frekvencia či nadväznosť jednotlivých spojov. Sťažujú sa na nedostatočnú informovanosť zo strany poskytovateľov služieb pred kúpou lístka i počas cesty, najmä ak sa vyskytnú neobvyklé okolnosti. Mnohí vôbec nevedia, na čo majú v prípade dlhých meškaní nárok, ani čo je predmetom bezplatných asistenčných služieb zdravotne hendikepovaných cestujúcich,“ vymenúva Ing. Michal Fáber, predseda Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad, ktorá v rámci projektu zastupovala Slovensko.

Výsledkom verejnej konzultácie realizovanej v rámci projektu je 18 občianskych odporúčaní určených európskym i národným inštitúciám. Ako prioritné sa ukazujú investície do skutočne integrovanej verejnej dopravy a moderných systémov poskytovania informácií a nákupu cestovných lístkov, ktoré  by homogenizovali európsky priestor. Nevyhnutnosťou je do verejnej dopravy zavádzať alternatívy a technológie šetrné k životnému prostrediu, podporiť rozvoj car sharingu (zdieľanie automobilov viacerými osobami) a mestskej cyklistiky.

Projekt, realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie, organizačne zastrešuje talianska sieť mimovládnych organizácii Cittadinanzattiva, Active Citizenship Network (www.activecitizenship.net). Výsledky prieskumu, odporúčania, prezentácie dát a návody, ako uplatniť práva cestujúcich v Európe nájdete na stránke www.sospotrebitelov.sk.

Mobility Slovak Women Power in Brussels

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad