fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom od roku 2011 vo svojich pobočkách v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave. Počas pandemického roka 2021 sme poradenstvo, ale napríklad aj špecializované školenia pre malých a stredných podnikateľov, rôzne inštitúcie i zraniteľných spotrebiteľov poskytovali vo veľkej miere nielen osobne, ale aj na diaľku.

V našich spotrebiteľských  poradniach v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave sme v roku 2021 prijali spolu 433 podnetov, v prospech spotrebiteľov sa podarilo získať spolu 111 074 eur.

V roku 2022 sa najväčší počet podnetov týkal najmä porušovania práv spotrebiteľov pri nákupoch na diaľku. Z prehľadu prípadov je zrejmé, že ťažiskom spotrebiteľských sporov, v dôsledku pandemickej situácie, sú spotrebiteľské zmluvné vzťahy uzatvárané prostriedkami diaľkovej komunikácie, ku ktorým v značnej miere dochádza aj v dôsledku uplatňovania protipandemických opatrení.

Podnety sa najčastejšie týkali zodpovednosti za vady pri reklamáciách najmä spotrebného tovaru, finančných služieb, voľnočasových aktivít, energetických služieb a dopravy.

Spotrebitelia nás kontaktovali najmä prostredníctvom mobilných telefonických kontaktov a emailom. Na tretej priečke bol osobný kontakt. V roku 2021 teda dominovali podnety prijaté elektronicky – emailom (188) a telefonicky (106), nasledovali podnety prijaté osobne (55). Najmenej podnetov prišlo aj tohto roku poštou (5).

Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov je stále jediným združením registrovaným Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré sa venuje alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov pre všetky druhy tovarov a služieb.

V roku 2021 sme formou ARS riešili spolu 25 podnetov.

V minulom roku sme zaznamenali aj zvýšený záujem médií. Novinári sa na nás obracajú s rôznorodými otázkami, v roku 2021 sa veľké množstvo z nich týkalo najmä problémov súvisiacich so zrušenými zájazdmi, ochranou osobných údajov a spotrebiteľských práv na internete, telekomunikačnými službami, dodávkou elektrickej energie a plynu, energetickej chudoby či legislatívnych balíkov EÚ Fit for 55, Renovation Wave, Clean Energy for all Europeans a na nich nadväzujúcu implementáciu do národných pravidiel na Slovensku.

Ako člen Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC prezentujeme činnosť združenia a výsledky činnosti národných autorít aj v rámci medzinárodnej členskej základne tejto organizácie. Spolu s organizáciami z iných členských krajín EÚ pripravujeme spoločné projekty a zapájame sa do kampaní, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľských práv (napríklad Clear-X, STEP (Solutions to tackle energy poverty), ConsumerPro, Consumer Law Ready, FoodPro, SAVE (S.O.S. as visible enforcers in selected markets), CRC (Collective redress center).

Okrem uvedeného poskytujeme aj špecializované poradenstvo predajcom a poskytovateľom služieb, seniorom, zdravotne hendikepovaným a zraniteľným spotrebiteľom. V roku 2021 sme tiež špecializované energetické poradenstvo poskytli 400 zraniteľným spotrebiteľom a zameriavame sa na kolektívne porušovanie práv spotrebiteľov.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad