fbpx
Venujte svoje 2% ochrane spotrebiteľa

Venujte svoje 2% ochrane spotrebiteľa

Milí naši spotrebitelia a priaznivci, v roku 2022 sa nám bez súdov a komplikovanej administratívy podarilo pre Vás vymôcť vyše 111 000 eur. Bezodplatne pomáhame jednotlivým spotrebiteľom i skupinám poškodených v Bratislavskom, Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji....
Odborné sympózium Alternatívne riešenie sporov ako efektívny systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku

Odborné sympózium Alternatívne riešenie sporov ako efektívny systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v dňoch 16. a 17. februára 2023 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove organizuje odborné sympózium Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku. Cieľom...
Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Ministri národných vlád zaujali pre spotrebiteľov neuspokojivé stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii). Ide o dôležitý legislatívny predpis na reguláciu...