fbpx

ARS/ODR


Holanská nadácia Data Privacy Stichting vyhrala prelomový prípad ochrany osobných údajov proti Facebooku

Holanská nadácia Data Privacy Stichting vyhrala prelomový prípad ochrany osobných údajov proti Facebooku

Okresný súd v Amsterdame sa vo svojom rozhodnutí z 15. marca 2023 priklonil na stranu Data Privacy Stichting (ďalej len „nadácia“). Nadácia, ktorá na tomto prípade úzko spolupracuje s holandskou spotrebiteľskou organizáciou Consumentenbond – požiadala o deklaratórnu...
Venujte svoje 2% ochrane spotrebiteľa

Venujte svoje 2% ochrane spotrebiteľa

Milí naši spotrebitelia a priaznivci, v roku 2022 sa nám bez súdov a komplikovanej administratívy podarilo pre Vás vymôcť vyše 111 000 eur. Bezodplatne pomáhame jednotlivým spotrebiteľom i skupinám poškodených v Bratislavskom, Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji....
Odborné sympózium Alternatívne riešenie sporov ako efektívny systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku

Odborné sympózium Alternatívne riešenie sporov ako efektívny systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v dňoch 16. a 17. februára 2023 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove organizuje odborné sympózium Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku. Cieľom...