fbpx

Ochrana osobných údajov


Zverejnenie zoznamu „gatekeeperov“  poskytne spotrebiteľom na digitálnych trhoch väčší výber

Zverejnenie zoznamu „gatekeeperov“ poskytne spotrebiteľom na digitálnych trhoch väčší výber

Zoznam, ktoré technologické spoločnosti legálne spadajú do definície tzv. „gatekeeperov“ podľa zákona o digitálnych trhoch, má pomôcť zabezpečiť väčší výber a spravodlivejšie online služby pre spotrebiteľov. Dúfame, že na šesť spoločností, ktoré zverejnila...
Holanská nadácia Data Privacy Stichting vyhrala prelomový prípad ochrany osobných údajov proti Facebooku

Holanská nadácia Data Privacy Stichting vyhrala prelomový prípad ochrany osobných údajov proti Facebooku

Okresný súd v Amsterdame sa vo svojom rozhodnutí z 15. marca 2023 priklonil na stranu Data Privacy Stichting (ďalej len „nadácia“). Nadácia, ktorá na tomto prípade úzko spolupracuje s holandskou spotrebiteľskou organizáciou Consumentenbond – požiadala o deklaratórnu...
Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Ministri národných vlád zaujali pre spotrebiteľov neuspokojivé stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii). Ide o dôležitý legislatívny predpis na reguláciu...