fbpx

Trhové podmienky pre spotrebiteľov sa naďalej zlepšujú

Podľa výsledkov desiatej hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov, ktorá bola uverejnená dnes, nastalo na všetkých spotrebiteľských trhoch zlepšenie výkonnosti. Toto zlepšenie sa prejavuje najmä na trhoch so spotrebným tovarom, zatiaľ čo oblasť služieb naďalej...
Tlačové komuniké Súdneho dvora Európskej únie

Tlačové komuniké Súdneho dvora Európskej únie

Členské štáty môžu vykonávať dohľad nad tým, či spoločnosti, ktoré sú síce usadené v inom členskom štáte, ale poskytujú na ich území elektronické komunikačné služby, dodržiavajú pravidlá o ochrane spotrebiteľov. Naopak, nemôžu také spoločnosti nútiť, aby vytvorili na...

Hot-line linka pre spotrebiteľov

V záujme sprístupnenia spotrebiteľskej ochrany aj obyvateľom menších miest je po novom spotrebiteľom k dispozícii aj tzv. hot-line telefonická linka, na ktorú sa v prípade potreby môžu obrátiť.  Vďaka podpore Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky začína v...
Sťažnosti zlepšujú kvalitu služieb

Sťažnosti zlepšujú kvalitu služieb

„Je primárnou a prioritnou zodpovednosťou organizácií, ktoré sa zameriavajú na ochranu práv spotrebiteľov, informovať a vzdelávať občanov o ich právach a možnostiach, ktoré súvisia s rôznymi druhmi  verejnej dopravy. A ďalej delegovať ich návrhy na zlepšenie...