fbpx

VECNÉ VYHODNOTENIE

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Popradský a Košický kraj 2018  VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE DRUHEJ FÁZY PROJEKTU sprava 678_PPKE VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU sprava 1,2,3,4,5_PPKE PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR...
Oklamaní vzhľadom

Oklamaní vzhľadom

Nové analýzy ukazujú, že spoločnosti Facebook a Google tlačia používateľov k tomu, aby zdieľali svoje osobné údaje… Facebook a Google nás nútia zdieľať veľké množstva informácií o nás samých vďaka šikovnému dizajnu, súkromným ​​invazívne predvoleným nastaveniam...
Konkurz Rapid Life

Konkurz Rapid Life

Vážení dotknutí spotrebitelia, S.O.S Poprad si Vás dovoľuje informovať, že  9.03.2018 bol v Obchodnom vestníku č. 49 zverejnený oznam o zmene návrhu správcu podstaty nasledujúcim uznesením: Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného na majetok úpadcu: Rapid life...