fbpx

CLEAR-HP

Spotrebitelia v čele energetickej ambície EÚ vďaka prechodu na tepelné čerpadlá

V dôsledku energetickej krízy, ktorá je čiastočne spojená s ruskou inváziou na Ukrajinu, musí Európa znížiť svoju závislosť na plyne a urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie. Posilnenie postavenia spotrebiteľov však musí byť zakotvené v legislatívnom právnom rámci naprieč jednotlivými sektormi, čo spotrebiteľom umožní byť aktívni pri prechode na obnoviteľnú energiu, a zároveň zabezpečí inkluzívnosť energetickej transformácie.

Európska komisia zdôraznila dôležitosť častejšieho využívania obnoviteľných zdrojov prostredníctvom svojej Solárnej stratégie a balíka Fit for 55, kde identifikovala konkrétne opatrenia na urýchlenie renovácie budov, zvyšovanie energetickej účinnosti a zavádzania obnoviteľných technológií. Ide však o mnohostranný problém, vrátane nedostatočného prístupu spotrebiteľov k informáciám, vysokých vstupných nákladov, problémov s pripájaním do siete, nedostatkom kvalitných inštalatérov a problémov s dodávateľskými reťazcami.

Zavádzanie energeticky účinných technológií obnoviteľných zdrojov energie, akými sú tepelné čerpadlá, je pre splnenie klimatických a energetických cieľov EÚ na roky 2030 a 2050 kľúčové. Cieľom európskeho projektu CLEAR-HP je preto uľahčiť spotrebiteľom prístup k nákupu a inštalácii kvalitných tepelných čerpadiel, previesť ich celým procesom nákupu a pomôcť im prekonať aj možné finančné či regulačné prekážky.

V rámci siedmich skupinových nákupov nezávislé spotrebiteľské organizácie spotrebiteľom ponúknu otestované tepelné čerpadlá za zvýhodnenú cenu, a poskytnú podporu pri žiadostiach o dostupné pôžičky či dotácie.

CLEAR-HP tiež zabezpečí, aby spotrebitelia mali prístup ku kvalifikovaným inštalatérom, aj realizáciou špecializovaných školení a návodov na inštaláciu tepelných čerpadiel a/alebo rokovaním s príslušnými dodávateľmi.

Nakoniec partneri v cieľových krajinách pripravia legislatívne odporúčania, ktoré vyplynú z analýzy súčasnej implementácie relevantnej legislatívy a identifikovaných motivácií a prekážok spotrebiteľov, ktorí majú záujem o technológie tepelných čerpadiel.

Implementáciou týchto aktivít sa projekt CLEAR-HP snaží zvyšovať dôveru spotrebiteľov v technológiu tepelných čerpadiel, ako najlepšieho riešenia vykurovania na zlepšenie energetickej účinnosti ich domov, a do tejto technológie investovali.