fbpx

ECCG

The European Consumer Consultative Group


ŽIADOSŤ o zápis do zoznamu oprávnených osôb MHSR v zmysle zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

ŽIADOSŤ o zápis do zoznamu oprávnených osôb MHSR v zmysle zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad bola založená ako občianske združenie (ďalej len „združenie“) zriadené podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov; k jej vzniku došlo dňa 26.06.2009 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, č....
Zmena otváracích hodín počas vianočných sviatkov 2019-2020

Zmena otváracích hodín počas vianočných sviatkov 2019-2020

Vážení priatelia, počas tohtoročných Vianoc budú naše pobočky v Bratislave, Trnave, Košiciach a Poprade od 23.12.2019 do 6.1.2020 zatvorené.  Ďakujeme spotrebiteľom i partnerom za prejavenú dôveru, pomoc, spoluprácu i ústretovosť prejavenú našim aktivitám i kolegom v...