fbpx
Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa – online webinár

Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa – online webinár

Pozvánka na bezplatný online tréning Bezplatný online tréning Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa sa uskutoční online v dňoch 13.- 14.5.2021 a jeho hlavným cieľom je rozvíjať zručnosti a informovanosť o kľúčovej legislatíve a aktuálnych zmenách v oblasti spotrebiteľskej legislatívy na úrovni EÚ a ich aplikácii na Slovensku. V prípade záujmu vyplňte do 23. apríla 2021 [...]
Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Zákon o diaľničnej známke by mal prejsť riadnym legislatívnym procesom a zamerať sa, okrem skrátenia lehôt na výber pokút za jazdu po diaľnici bez známky, aj na celkové zlepšenie systému evidencie výberu a úhrady diaľničnej známky. A najmä zjednotiť postupy správnych orgánov pri ich ukladaní naprieč Slovenskom. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad eviduje sťažnosti spotrebiteľov, že [...]
Zmena tarify môže znížiť váš účet za elektrinu

Zmena tarify môže znížiť váš účet za elektrinu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) schválil v decembri 2020 cenové rozhodnutia na rok 2021, čím sa v roku 2021 mení vzorec, podľa ktorého sa domácnostiam, pripojeným do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej (VSD) a Stredoslovenskej distribučnej (SSD), vypočítava fixná časť distribučných poplatkov. Ak máte u VSD distribučnú tarifu D4, D5 alebo D6 a u SSD [...]
Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je boj proti plastom

Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je boj proti plastom

15. marec 2021 - Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je boj proti znečisťovaniu plastami. Cieľom kampane spotrebiteľských združení po celom svete je zvýšiť povedomie, globálne zapojiť spotrebiteľov a podporovať udržateľnú spotrebu. V nadväznosti na minuloročnú tému „Trvalo udržateľný spotrebiteľ“ sa kampaň tohto roku zameriava najmä na hlavných aktérov ako sú spotrebiteľské združenia, vlády [...]
Platenie účtov za energie počas pandémie

Platenie účtov za energie počas pandémie

Spotrebitelia, ale i malí a strední podnikatelia, môžu mať v súčasnosti problémy s úhradou faktúr za elektrinu, plyn či dodávku tepla. Dodávatelia sa podľa svojich vyjadrení snažia odberateľom po individuálnom posúdení vychádzať v tomto neľahkom ekonomickom období v ústrety, ak požiadajú o úpravu zálohových platieb alebo splátkový kalendár. Hrozí vám odpojenie od energií? Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov [...]
Triky ako ušetriť energiu v domácnosti

Triky ako ušetriť energiu v domácnosti

Zima sa ešte zďaleka nekončí a mnohí z nás kúrenie v domácnosti vypínajú až začiatkom leta. Ako vďaka jednoduchým opatreniam ušetriť aj keď je doma celá rodina? Na zvyšovanie povedomia o dôležitosti energetickej účinnosti a s ňou súvisiacich opatrení proti energetickej chudobe sa zameriava medzinárodný projekt STEP, financovaný programom EÚ Horizon 2020, ktorý Spoločnosť ochrany [...]