Nekalé obchodné praktiky

Nekalé obchodné praktiky

Konferencia k revízii smernice o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu

9. septembra sa v Bruseli uskutočnila konferencia venovaná uvedenej smernici a jej výkladu. Cieľom usmernenia k smernici 2005/29/EC je posilniť právnu istotu v interpretácii a aplikácii smernice. Súčasné usmernenie bolo prijaté v roku 2009 a jeho revízia má priniesť jasnejšie pravidlá použitia smernice vo vybraných oblastiach ako je životné prostredie, doprava a cestovanie, finančné služby a nehnuteľnosti.

Prezentácie, ktoré na konferencii odzneli (zúčastnilo sa jej asi 170 odborníkov z mnohých členských krajín) nájdete nižšie.

Agenda

Smernica o nekalych obchodných praktikách 2005/29/ES

Multi-stakeholder Group on Comparison Tools. UCPD Workshop

Multi-stakeholder Group on Environmental Claims_UCPD workshop 9 september 2015

Sect. 3+4. UCPD stakeholder meeting 9.9.15

Sect. 5.1.Environmental claims.UCPD stakeholder meeting 9.9.15

Sect. 5.2. Online sector

Sect. 5.3 Travel and transport. UCPD stakeholder meeting 9.9.15

Sect. 5.4 Financial Services. UCPD stakeholder meeting 9.9.15

Section 1+2 – Scope

 

Zdieľaj tento článok