ECCG meeting 12.-13. marec 2014

ECCG meeting 12.-13. marec 2014

ECCG Meeting 12-13 March operational conclusions final – úlohy stanovené všetkým stranám počas stretnutia

ECCG SANCO Update (2) – prehľad činnosti Direktoriátu pre zdravie a ochranu spotrebiteľa DG Sanco

PTC – ECCG speak FINAL – záverečná reč generálnej riaditeľky DG Sanco  Testori Coggi

ECCG 2014-03-13 ENERGY – správa o činnosti občianskeho energetického fóra a trhu s energiami 2014

20140312_MCD_ECCG_sent – prezentácia o smernici EP a Rady o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

CM STUDY ECCG Meeting.12.03.2014 – štúdia o fungovaní trhu s motorovými z pohľadu spotrebiteľa

ECCG_12 March 2014_3 pillar products_final – tretí dôchodkový pilier – výsledky verejnej konzultácie

ECCG_12-03_2014_CCD – správa o implementácii smernice o spotrebiteľských úveroch

INSURANCE MEDIATION Directive 2014 – spotrebiteľská ochrana v smernici o sprostredkovaní poistenia

(smernica o sprostredkovaní poistenia)

Presentation of 10th Scoreboard findings on financial services-EECG mtg no notes – monitoring spotrebiteľských trhov EÚ

Presentation_12-03_2014_ECCG_v3 – projekt európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC zameraný na budovanie kapacít spotrebiteľských organizácií v rámci členských štátov

VM ECCG 12-13 March – prehľad činnosti Direktoriátu pre spravodlivosť DG Just

2014 03 13_FR presentation_Consumer law – právny rámec ochrany spotrebiteľa vo Francúzsku

Consumer Policy Austria ECCG 2014_Zgubic – spotrebiteľská ochrana v Rakúsku

Consumers_Romania – ochrana spotrebiteľa v Rumunsku

Zdieľaj tento článok