fbpx
 • Spotrebiteľská politika v politickej agende Eurokomisárky – komisia pošle link na stránku s odpoveďami eurokomisárky Jaurovej z druhého hearingu v Európskom parlamente.
 • Aktualizácia aktivít súvisiacich so spotrebiteľskou agendou – Komisia pripraví písomné odpovede na otázky súvisiace s databázou smernice nekalých obchodných praktík podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (ktorá zahŕňa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, národných súdov a orgánov).
 • Komisia poskytne členom ECCG štúdie o enviromentálnych nárokoch a porovnávacích nástrojoch hneď ako budú publikované.
 • Komisia tiež poskytne štúdiu o trhu s ojazdenými autami.
 • Členovia ECCG majú komisii navrhnúť možné témy, o ktorých sa bude diskutovať na Európskom spotrebiteľskom summite 2015 – ak máte témy, ktoré by vás zaujímali, napíšte mi ich, prosím.
 • Komisia členom pošle písomnú odpoveď, ktorú zaslala luxemburskému zástupcovi, týkajúcu sa Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií
 • Komisia požiadala členov skupiny ECCG prispieť nápadmi na riešenie legislatívy pre otázku uvádzania miesta výroby produktu v kontexte bezpečnosti výrobkov – ak sa k téme chcete vyjadriť, som Vám k dispozícii.
 • Tematická diskusia – Komisia zisťuje či britské úrady súhlasia, aby členom poskytli prezentáciu „Midata project“, ktorú prezentovali na poslednom stretnutí Consumer Policy Network
 • Výsledky práce komisie na bezpečnosti výrobkov na digitálnom trhu budú prezentované na prvom stretnutí ECCG v roku 2015. ECCG členovia majú pripraviť príspevok k tejto problematike z národného prostredia.
 • Nákup potravín cez internet bol vybraný ako téma, o ktorej sa na budúcich stretnutiach ECCG bude diskutovať.
 • Ďalšou témou bude miera zodpovednosti spotrebiteľa v prípade zneužitia jeho elektronického zariadenia – napríklad účty za volania z ukradnutého mobilu

Consumer Champion stránka už aktívna

Komisia v spolupráci s organizáciou BEUC spustila nový program pre ľudí zaoberajúcich sa problematikou ochrany spotrebiteľov. Ide o nasledovníka projektu TRACE. Nový program ponúka webovú platformu kontaktov a networking, online vzdelávacie kurzy, vzdelávacie kurzy na Európskej aj národnej úrovni, i expertné kurzy. Platforma bola vyvinutá v spolupráci s odborníkmi pre oblasť spotrebiteľskej ochrany, aby vyhovovala ich potrebám.

Ak sa chcete stať súčasťou tejto platformy, vytvorte si účet na www.consumerchampion.eu. Tí, ktorí sa v minulosti zúčastnili TRACE seminárov si nemusia vytvárať nový účet, no je potrebné reaktivovať starý účet kliknutím na sign up formulár a vyplniť ho. V prípade problémov kontaktujte Consumer Champion Team na adrese training@consumerchampion.eu. Vaše pripomienky s používaním platformy rada pretlmočím na budúcom stretnutí ECCG skupiny.

TTIP

Dohoda medzi dvoma ekonomickými blokmi – EÚ a USA – zamestnáva negociátorov, politikov a občiansku spoločnosť v celej Európe. Kým pre jedných je lacným prorastovým stimulom, pre druhých nástrojom korporácií v snahe o oslabenie demokratických vlád. Ministri zahraničia EÚ potvrdili v novembri 2014 ambíciu uzavrieť rokovania o TTIP čo možno najskôr. Petíciu proti rozhovorom Európskej únie o liberalizácii obchodu so Spojenými štátmi už podpísal viac ako jeden milión ľudí.

GMO

EÚ sa snaží dať členským štátom do rúk viac právomocí týkajúcich sa zákazu pestovania geneticky modifikovaných plodín GMO na ich území. Na minulotýždňovom rokovaní sa EK dohodla s Radou a Parlamentom na kompromisnej dohode. V prípade jej odobrenia poskytne dohoda členským štátom možnosť obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na svojom území.

Označovanie výrobkov

Nariadenie EÚ č. 1169/2011, ktoré cez víkend nadobudlo platnosť, upravuje pravidlá uvádzania informácií na obaloch potravín. V najbližšom období plánuje EK vytvorenie spoločnej databázy povinných informácií na etiketách, ktoré vyžadujú európske aj jednotlivé národné zákony. V prílohe nájdete grafické zobrazenie, ktoré vám pomôže rýchlo sa v nových pravidlách zorientovať.

shelf

Nariadenie CELEX-1169/2011

ODR platforma

EK pripravuje jednotnú online platformu vo všetkých jazykoch členských štátov, ktorá má slúžiť spotrebiteľom na riešenie reklamácií tovarov a služieb kúpených cez internet. Testovanie sa uskutočnilo 25. a 27. novembra, ďalšie je plánované na budúci rok. Zástupcovia spotrebiteľských organizácií testovali ako funguje funkcia komunikácie s ODR kontaktným miestom, vytvárali prípady a reklamácie podľa stanovených scenárov i samostatne, odosielali sťažnosti obchodníkom, prijímali návrhy riešení, vyberali si centrá, ktoré chceli, aby ich problém riešili, testovali prekladače, prijímali alebo odmietali navrhované riešenia, ukladali si dokumentáciu do pdf formátu. ODR platforma vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 524/2013 – oba v prílohe spolu s prezentáciami. ODR platforma by mala začať pracovať 9. januára 2016.

Smernica_o_alternativnom_rieseni_spotrebitelskych_sporov

Nariadenie_o_rieseni_spotrebitelskych_sporov_online

Prikladám tiež stanovisko BEUC k digitálnemu prostrediu a Súhrnnú správu spotrebiteľskej politiky 2010-2014.

BEUC

Possible orientation for EU consumer policy, Slovakia 

legacy_consumer_report_2010-2014

Komisia prešla za posledných šesť mesiacov významnými zmenami – definovali sa nové priority a zmenila organizačná štruktúra. Od nového roka má vzniknúť nový direktoriát – generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov, ktorý povedie Věra Jourová. Hlavnou iniciatívou predsedu EK Jeana-Claude Junckera je Energetická únia a práve pripravovaná hĺbková štúdia trhu s elektrinou. Pri zostavovaní novej Komisie v septembri 2014 sa kandidát na predsedu Juncker podujal reformovať Európsku energetickú politiku a vytvoriť Energetickú úniu, ktorá infraštruktúrne prepojí členské štáty a zjednotí ich pri rokovaniach s tretími krajinami. Na vytvorenie Energetickej únie Juncker v novej Komisii vytvoril pozíciu podpredsedu Komisie, ktorý bude koordinovať prácu komisárov zodpovedných za energetiku, klímu, dopravu atď. a toto portfólio priradil slovenskému diplomatovi Marošovi Šefčovičovi. V súčasnosti sa plánuje ďalšie Občianske Energetické fórum (Citizens´Energy Forum), na ktorom má podvýbor pre energie ECCG dôležité postavenie. Malo by sa konať v marci v Londýne.

ECCGprogramme. 19-20. Nov

Operational conclusions ECCG 19-20 Nov FINAL

DESPINA-ECCG 19-20 11 final

PRES_prioritates_CPN_031114_ar video

Presentation_ECCG_20 Nov 2014_final

ODR platform

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad