fbpx

O nás

Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vzniklo v roku 2009 v Poprade. V súčasnosti bezplatné poradenstvo spotrebiteľom poskytuje vo svojich pobočkách v Bratislave, Trnave, Poprade a Košiciach.

Zameriavame na poskytovanie poradenstva spotrebiteľom, mimosúdne riešenie ich sporov, jeho alternatívne formy a ARS. Od svojho vzniku v roku 2009 pomáhame zvyšovať informovanosť a právne povedomie spotrebiteľov aj prostredníctvom rôznych workshopov, školení a bohatej publikačnej činnosti.

Ako prvé spotrebiteľské združenie sme sa registrovali a boli zaradení do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a ako jediné združenie riešime všetky druhy spotrebiteľských podnetov bez poplatkov. Od roku 2020 sa profilujeme ako spotrebiteľské združenie, ktoré sa špecializuje na kolektívne prípady spotrebiteľov.

Úzko spolupracujeme a poradenstvo poskytujeme aj zdravotne hendikepovaným spotrebiteľom z Únie slabozrakých a nevidiacich, Asociácie nepočujúcich Slovenska, Klub, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Ligy proti rakovine Žirana, Klubu občanov postihnutých ochorením skleróza multiplex a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.

Európsky kontext

Od novembra 2016 sme právoplatným členom najstaršej a najväčšej Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, vďaka čomu úzko spolupracujeme so zahraničnými spotrebiteľskými organizáciami. Aj v medzinárodnom kontexte sa zameriavame na vymožiteľnosť práv skupín spotrebiteľov poškodených predajcami alebo poskytovateľmi služieb najmä v oblasti energetiky, telekomunikačných a finančných služieb a digitálnych práv.

Činnosť združenia a poznatky zo slovenskej praxe prezentujeme na rôznych úrovniach doma i v zahraničí, v rámci medzinárodnej členskej základne BEUC, Európskej komisie, Európskeho parlamentuďalších medzinárodných organizáciách. Spolu so združeniami z iných členských krajín EÚ pripravujeme a realizujeme spoločné projekty a kampane.

Naša vízia

Našim cieľom je, aby slovenskí spotrebitelia mohli bez obáv nakupovať tovar a využívať služby dostupné na slovenských i európskych online i offline trhoch. Chceme, aby všetci spotrebitelia mali prístup ku kompletným a pravdivým informáciám, ktoré im zároveň zabezpečia v krátkom čase aj efektívne vymožiteľné práva.

Spotrebiteľská legislatíva za posledné desaťročia vyriešila viaceré výzvy, no niektoré problémy ostávajú na stole: nekalé praktiky, podvody, produkty, ktoré nespĺňajú očakávania spotrebiteľov alebo môžu byť dokonca nebezpečné. A pribúdajú aj nové výzvy ako udržateľná spotreba či digitalizácia. Len dobre premyslené EÚ a národné politiky dokážu adresne riešiť tieto problémy a zlepšiť tak kvalitu života súčasnej i budúcich generácií spotrebiteľov.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov zastupuje záujmy spotrebiteľov ako kľúčových hráčov v procesoch systematických zmien našej produkcie a spotreby s dôrazom na potreby, záujmy a dodržiavanie práv najmä zraniteľných skupín spotrebiteľov (seniori, nízkopríjmové domácnosti…)

Kontakt

11 + 12 =

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This