fbpx

Pred návštevou špecialistu choďte najskôr k všeobecnému lekárovi. Vyšetrí vás a ak to uzná za potrebné, pošle vás s vypísaným výmenným lístkom k špecialistovi. Ak budete špecialistu navštevovať opakovane, nemusíte sa k všeobecnému lekárovi opäť vracať. Výmenný lístok potrebujete len pri prvej návšteve.

Výmenný lístok nepotrebujete ani pri úraze, ak sa dáte ošetriť do 24 hodín, v prípade sústavnej liečebnej starostlivosti,  u očného lekára ak ide o predpis okuliarov, pri návšteve psychiatra, kožného lekára, gynekológa, stomatológa, pri ochrannom ambulantnom liečení (napr. odvykacie kúry) či pravidelnom sledovaní  pacienta.

Ceny liekov sa budú rátať z priemeru troch najnižších cien v rámci EÚ. Táto novinka by mala znížiť ceny u viac ako 1 220 liekov, ktoré slovenskí pacienti užívajú.

Od apríla je v lekárňach celkovo 5 131 liekov. Stále platí zásada, že na každé chronické ochorenie existuje liek bez doplatku, prípadne s doplatkom do 1 eura. Preto sa ohľadne doplatkov informujte najmä u svojho lekára, prípadne aj lekárnika, ktorí majú informácie o výške doplatkov a môžu vám pomôcť vybrať lacnejší liek na vaše ochorenie.

 Pacientom je k dispozícii 92 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci – posádok s lekárom, 181 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci  bez lekára a 7 posádok vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Menej posádok bude chodiť s lekárom, pretože lekári zasahovali aj pri jednoduchých prípadoch, ako ošetrenie opilcov pod vplyvom alkoholu či ich odvezenie domov. Alebo ľahké poranenia, ktoré zvládnu aj zdravotníci.

Preventívne prehliadky. Upravil sa rozsah vyšetrení na preventívnej prehliadke, aby lekár  včas zachytil potenciálny vznik kardiovaskulárnych ochorení.

  • na preventívnej prehliadke lekár zisťuje nielen hmotnosť, ale aj výšku pacienta
  • u poistencov starších ako 40 rokov sa bude každé dva roky sledovať celkový cholesterol, cholesterol v kapilárnej krvi (REP), triacylglyceroly a triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP)
  • urologická preventívna prehliadka sa rozšírila o ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek u mužov od 40 rokov, ak mali v prvostupňovom príbuzenstve výskyt rakoviny prostaty, napríklad, ak mal rakovinu prostaty rodič alebo súrodenec pacienta
  • v závislosti od nameraných hodnôt PSA (prostata špecifický antigén) sa upraví periodicita preventívnych prehliadok – ako často budete mať nárok na prehliadku uhrádzanú poisťovňou
  • 45 eur je maximálny doplatok za lieky za kalendárny štvrťrok pre starobných dôchodcov, týka sa to tých, ktorí nemajú iný príjem a ich dôchodok je maximálne 393 €
  • každý občan SR starší ako 18 rokov  má nárok na preventívnu prehliadku raz za 2 roky,  v prípade darcov krvi či telesne postihnutých je to raz ročne
  • dieťa absolvuje prvú prehliadku už do 48 hodín po opustení pôrodnice; do jedného roka života má nárok na 9 prehliadok, z toho najmenej 3 do 3 mesiacov; vo veku 18 mesiacov má nárok na 1 prehliadku a od 3 do 18 rokov na jednu raz za 2 roky
  • 30 minút je čas, ktorý by mal lekár minimálne venovať preventívnej prehliadke; pacient tak získa prehľad o svojom zdravotnom stave

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad