Nežiadúce účinky liekov môžeme hlásiť

Nežiadúce účinky liekov môžeme hlásiť

Štátny ústav pre kontrolu liečiv  (ŠÚKL) ďakuje všetkým, ktorí hlásia nežiaduce účinky liekov a podieľajú sa tak na zvýšení bezpečnosti pacientov. 

Hlásiť ich môžu nielen lekári, farmaceuti a ostatní zdravotnícki pracovníci, ale aj samotní pacienti. Hlásenie môžete zaslať v písomnej forme vyplnením formulára, ktorý je dostupný na adrese http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch

 

Zdieľaj tento článok