Vyhodnotenie súťaže O najnevýhodnejšiu spotrebiteľskú zmluvu.