fbpx

Európsky parlament odhlasoval pomoc spotrebiteľom pri výbere udržateľnejších výrobkov, zlepšenie informovania o výrobkoch a ich očakávanej životnosti. Táto legislatívna iniciatíva s názvom „Posilnenie spotrebiteľov v procese zelenej transformácie“ je významným krokom na podporu cirkulárnej ekonomiky v EÚ. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov oceňuje rozhodný postoj Parlamentu – ktorý ešte posilňuje pôvodný návrh Komisie – a vyzýva aj slovenských legislatívcov, aby v nadchádzajúcich rokovaniach o finalizácii textu zaujali podobný prístup.

EÚ Parlament prijal tieto zmeny:

Zavádzajúce tvrdenia ako „CO2 neutrálny“ alebo „uhlíkovo neutrálny“ budú zakázané, ako to požadovali spotrebiteľské organizácie.

Európska komisia musí prísť s označením, ktoré bude uvádzať ako dlho tovar chráni záruka. To sa týka povinnej dvojročnej záruky, ako aj jej prípadného dobrovoľného rozšírenia. Prvá je povinnosťou na strane predajcu, tú druhú vo väčšine prípadov poskytuje výrobca.

Obchodné praktiky, ktoré skracujú životnosť výrobkov, ako napríklad uvádzanie výrobku na trh v rozpore s požiadavkami EÚ na ekodizajn alebo so známou konštrukčnou chybou, budú zakázané.

Ursula Pachlová, zástupkyňa generálnej riaditeľky BEUC, uviedla:

„Spotrebitelia zohrávajú v zelenej transformácii kľúčovú úlohu, preto je najvyšší čas, aby mali k dispozícii správne nástroje na prijímanie udržateľných rozhodnutí. Je výbornou správou pre spotrebiteľov celej EÚ, že pri nákupe budú priamo informovaní o tom, ako dlho sa na ich výrobky vzťahuje záruka. Budú tak jasne vopred vedieť, ako dlho môžu očakávať, že im práčka alebo televízor vydržia. Môže to tiež zvýšiť konkurencieschopnosť odolnejších výrobkov a motivovať výrobcov, aby investovali do kvality. Toto opatrenie naozaj nasmeruje spotrebiteľov k udržateľnejším voľbám.“

Rozhodujúce je, že Parlament odhlasoval zákaz používania tvrdení o uhlíkovej neutralite, ktoré sa v súčasnosti objavujú na všetkých typoch výrobkov, od potravín po textil. Takéto tvrdenia nezodpovedajú skutočnosti, ide o ekologické zavádzanie – greenwashing, ktoré spotrebiteľov uvádza do omylu, preto sme naozaj radi, že EÚ Parlament zaujal voči CO2 neutrálnym trvdeniam rozhodný postoj.

Spotrebiteľské organizácie z celej Európy hlásia príliš veľa výrobkov každodennej potreby, ktoré sa kazia príliš skoro a nedajú sa opraviť. Prístup EÚ Parlamentu k zákazu niektorých postupov skracujúcich životnosť výrobkov má teda pozitívny význam nielen pre rodinné rozpočty spotrebiteľov, ale aj pre obmedzené zdroje našej planéty.

Text prijatý v EÚ Parlamente ešte musí prejsť poslednú pomyselnú míľu, aby sa stal zákonom, a je preto veľmi dôležité, aby ambícia EÚ Parlamentu zostala nedotknutá. Dúfame, že aj legislatívci na národnej úrovni zabezpečia, aby konečný právny predpis zodpovedal svojmu názvu a skutočne posilnil postavenie spotrebiteľov v procese zelenej transformácie.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad