fbpx

V rebríčku spotrebiteľských podnetov vedie podomový predaj, pôžičky a reklamácie obuvi

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov – S.O.S. pôsobí v Poprade už dva roky a špecializuje sa na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom poradenstva a mediácie.
Michal Fáber, predseda S.O.S. Poprad, v rozhovore zhrnul:

– „Od 1. júla 2011 bolo mimosúdne – formou mediácie – vyriešených 14 spotrebiteľských sporov. Za obdobie od spustenia našej činnosti sme prijali v spotrebiteľskom poradenskom centre 1300 spotrebiteľských podnetov, z nich vyše 800 bolo prijatých v tomto roku. Ich počet stúpa, keďže sme v II. polroku 2011 zaznamenali 210 a v roku 2012 275 podnetov. V rámci príprav podania kolektívnej žaloby na zastupovanie spotrebiteľov na súde v spore s Energetickým centrom (EC) bolo prijatých vyše 650 podnetov. Strana sporu EC prejavila záujem o uzatvorenie mimosúdnej dohody o urovnaní. V súčasnosti prebiehali intenzívne rokovania s cieľom uzatvoriť mimosúdnu dohodu. Uplatnené práva, zakomponované v dohode budú využívať všetci spotrebitelia – klienti EC.“


Spotrebiteľských podnetov máte naozaj veľa. Čoho sa najviac týkajú?

„Keďže oblasť energetiky u nás zaraďujeme do kategórie podomového predaja, jednoznačne najviac podaní bolo práve u podomového predaja. Doň však patria i tzv. „šmejdi“ – prezentačné akcie na rôzne tovary a služby. Ľudia sú niekedy nepoučiteľní a napríklad pre dve kilá cesnaku si kúpia výrobky za 1400 eur, hoci ich vlastne ani nepotrebujú. V súčasnosti máme viacero podaní, v ktorých občania odstúpili od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote do 7 pracovných dní. Ale dopátrať sa späť k takýmto podomovým predajcom je neuveriteľne ťažký proces. Čiže najviac podnetov máme nielen z oblasti dodávky energií, ale práve z takýchto prezentačných akcií a ďalej podnety týkajúce sa úverov a pôžičiek nielen od nebankových subjektov. Ešte by som dodal, že permanentne, od začiatku nášho pôsobenia, zaznávame množstvo problémov s obuvou, ktorá je stále najreklamovanejším tovarom.“
Všade sa toľko hovorí o praktikách nebankových subjektov a predsa sa stále nájdu občania, ktorí sa dajú ich službami zlákať?
– „Ľudia, ktorí v danom okamihu nevyhnutne potrebujú peniaze, aby vyriešili svoju finančnú situáciu, neuvažujú, aký dopad na nich bude mať úver v budúcnosti. Keď dostanú do rúk peniaze, sú radi, že práve na chvíľu vyriešili svoj problém, ale o tom, čo bude ďalej, nerozmýšľajú. Sú v takej zúfalej situácii, že vidia riešenie jedine v rýchlej pôžičke. Potom sa stáva, že dnes si požičajú 750 eur, z toho dostanú 500 a vrátiť musia 1900. Nevládzu splácať, vzápätí si zoberú druhú pôžičku, aby splatili prvú. Stalo sa nám, že v jeden deň si občan vzal od nebankového subjektu dve pôžičky. Druhú preto, aby splácal prvú. Alebo otec si zobral pôžičku preto, lebo jeho syn aj nevesta sú nezamestnaní, majú dve malé deti a nemajú z čoho žiť. Deti tlačia na svojich rodičov, pomôžte nám nejako a rodičia v dôchodkovom veku si berú pôžičku a keď sa minie jedna, tak druhú, tretiu – až to narastie aj na niekoľkotisíc eur. Darmo ide o neprijateľné podmienky. Darmo by mali poskytovatelia skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať. Doba je naozaj ťažká, ale treba mať určitý pocit zodpovednosti. U poskytovateľov pôžičiek nejestvuje súcit, a keď nastúpia vymáhačské firmy a exekútori, ľudia podľahnú tlaku a prichádzajú o majetky, záhrady, pozemky… Zakladajú majetky dokonca svojich rodinných príslušníkov.“
Osobitne zraniteľnú kategóriu spotrebiteľov tvoria starší občania. Venujete im zvýšenú pozornosť?
– „Nielen im, ale aj hendikepovaným občanom. Pripravili sme projekt pre hendikepovaných Ako uplatniť spotrebiteľské práva v praxi, aby ani hendikepovaní neboli hendikepovaní, pričom jeden zo seminárov bol tlmočený do znakovej reči pre nepočujúcich, ďalší sme zhrnuli do publikácie v Braillovom písme a nahrali na zvukové CD pre nevidiacich. V minulom roku sme v rámci projektu Ako povedať nie neférovým spotrebiteľským zmluvám zorganizovali 6 vzdelávacích seminárov, z ktorých 3 boli pripravené v prospech denných centier pre seniorov v Poprade a ďalšie vo V. Tatrách. Kategória seniorov je naozaj veľmi zraniteľná. Neraz ich na prezentačných akciách tak obalamutia, že vyberú aj svoje posledné úspory, čo mali odložené na pohreb a kúpia rôzne „šmejdy“. Aj naďalej ich preto chceme vzdelávať o ich spotrebiteľských právach.“
Aká je úspešnosť pri riešení spotrebiteľských podnetov prostredníctvom S.O.S.?
– „Z celkového počtu prijatých podnetov – mimo podaní spotrebiteľov uplatňujúcich svoje práva vo vzťahu k EC, bolo približne 75 percent prípadov vyriešených v prospech spotrebiteľov – počnúc vrátením kúpnej ceny tovaru po odstúpení od zmluvy, cez zľavu z ceny tovaru, výmenu tovaru, či iné formy finančného zadosťučinenia. Spotrebiteľom sa v roku 2012 takto vrátila celková finančná čiastka vo výške 8 560 €. Jedným z najvýznamnejších prípadov roku 2013 – podnetov riešených mimosúdnym spôsobom, je úspešne, v prospech spotrebiteľa vymožená pohľadávka vo výške takmer 5 tisíc € od nemenovaného poskytovateľa služieb. Spor z našej úrovne sme viedli takmer 8 mesiacov. Všetky podnety zapadajú do kontextu projektových aktivít S.O.S., ktoré organizácia realizovala i v súčasnosti realizuje pod názvom Spotrebiteľské poradenské centrum ADR v Prešovskom kraji.
Rád by som ešte dodal, že S.O.S. Poprad v minulom roku uspela v súťaži 37 organizácií ReŠtart Slovensko, vyhlásenou Centrom pre filantropiu z Bratislavy a stala sa Reštartérom Šampiónom 2012 s projektom Čierna listina neprijateľných zmluvných podmienok.“

Zdroj: http://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=955

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad