Posledná šanca zapojiť sa a navrhnúť podmienky uzatvárania zmlúv pri online nákupoch

Posledná šanca zapojiť sa a navrhnúť podmienky uzatvárania zmlúv pri online nákupoch

Vyjadrite svoj názor na nové pravidlá uzatvárania zmlúv pri nákupe digitálneho obsahu a hmotného tovaru cez internet a zapojte sa do verejnej konzultácie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov (European Commission, DG Justice and Consumers), ktorá končí 3. septembra 2015.

Konzultáciu nájdete na  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_sk.htm.

Cezhraničné online nákupovanie v rámci Európskej únie zatiaľ nevyužíva celý svoj potenciál. V roku 2014 len 18 % spotrebiteľov využilo internet pre súkromný nákup z inej členskej krajiny, kým 55 % tak nakúpilo zo svojej domovskej krajiny.

Len 12% všetkých EÚ predajcov obchoduje online so spotrebiteľmi v inej krajine EÚ oproti viac ako 37%, ktoré cez internet predávajú tovar spotrebiteľom vo svojej krajine.

Jedným z hlavných problémov, ktorý bráni obchodníkom a spotrebiteľom ťažiť z existencie jednotného digitálneho trhu, sú rôznorodé zmluvné pravidlá, ktoré sa týkajú cezhraničného predaja v rámci Európskej únie. Cieľom tejto verejnej konzultácie je preto zhromaždiť  názory zainteresovaných o možných spôsoboch odstránenia prekážok zmluvného práva online nakupovania hmotného tovaru a digitálneho obsahu.

 

 

Zdieľaj tento článok