Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Projekt ConsumerLaw Ready  (Pripravený na spotrebiteľské právo) je určený špeciálne mikropodnikom, malým a stredným obchodníkom, ktorí komunikujú so spotrebiteľmi.

Na Slovensku sa prvý kurz uskutoční už 9.4.2018 v Poprade a prihlásiť sa naň môžete emailom na info@sospotrebitelov.sk do 31.3.2018. Je určený predovšetkým rôznym lektorom, školiteľom, spotrebiteľským združeniam a vzdelávacím inštitúciám, ktorý chcú portfolio oblastí, v ktorých školia ostatných, rozšíriť o problematiku spotrebiteľského práva.

ConsumerLaw Ready je celoeurópsky projekt, ktorý pripravila Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC), v spolupráci s Eurochambres a European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME), jeho online i offlne verzia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ a pokrýva všetky dôležité aspekty obchodu.

Cieľom tohto programu je pomôcť malým a stredným podnikateľom poznať a plniť požiadavky spotrebiteľského práva EÚ. To pozostáva z rôznych právnych predpisov prijatých EÚ za posledných 25 rokov, transponovaných členskými štátmi do vnútroštátneho práva. V roku 2017 Európska komisia hodnotila, do akej miery platné legislatívne pravidlá plnia svoj účel. Jedným z pozitívnych výsledkov bola potreba lepšie presadzovať existujúce pravidlá zodpovednými orgánov a lepšie poznať podniky a spotrebiteľov. Cieľom projektu ConsumerLaw Ready je prostredníctvom certifikovaných školiteľov vzdelať predajcov, najmä malých a stredných podnikateľov, v oblasti práv spotrebiteľov a príslušných zákonných povinností.

Po absolvovaní záverečného testu a získaní certifikátu budú absolventom k dispozícii učebné materiály, webstránka www.consumerlawready.eu s ďalšími vzdelávacími pomôckami ako videá, kvízy a e-testy a môžete tu s inými odborníkmi komunikovať prostredníctvom fóra.

 

Zdieľaj tento článok