fbpx

Projekt ConsumerLawReady  (Pripravený na spotrebiteľské právo) je určený špeciálne mikropodnikom, malým a stredným obchodníkom, ktorí komunikujú so spotrebiteľmi.

Získajte dôležité znalosti o právach spotrebiteľov, aby vaše podnikanie bolo v súlade s požiadavkami legislatívy a zároveň priateľské voči spotrebiteľom.

Staňte sa súčasťou širšej komunity obchodníkov, ktorá používa našu platformu na spojenie a komunikáciu s ostatnými podnikateľmi v Európe.

Získajte odpovede na svoje otázky z oblasti podnikania so spotrebiteľmi a absolvujte školenie.

Prispôsobíme sa vášmu časovému plánu – vyberte si kurz online, zúčastnite sa školenia organizovaného vo vašom regióne alebo workshop po dohode usporiadame priamo vo vašej firme..

Vyhnite sa zbytočným problémom a sankciám – naučte sa správne komunikovať a vybavovať sťažnosti spotrebiteľov.

Na Slovensku sa prvé kurzy uskutočnili už v roku 2018 a v prípade záujmu  naň môžete prihlásiť svoju firmu emailom na info@sospotrebitelov.sk alebo telefonicky na 0944 533 011. 

ConsumerLawReady je medzinárodný projekt Európskej spotrebiteľskej organizácia (BEUC),  Eurochambres a European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME), jeho online i offlne verzia je dostupná na https://www.consumerlawready.eu vo všetkých jazykoch EÚ a pokrýva všetky dôležité aspekty obchodu.

Cieľom tohto programu je pomôcť malým a stredným podnikateľom poznať a plniť požiadavky spotrebiteľského práva EÚ. To pozostáva z rôznych právnych predpisov prijatých EÚ za posledných 25 rokov, transponovaných členskými štátmi do vnútroštátneho práva. V roku 2017 Európska komisia hodnotila, do akej miery platné legislatívne pravidlá plnia svoj účel. Jedným z pozitívnych výsledkov bola potreba lepšie presadzovať existujúce pravidlá zodpovednými orgánov a lepšie poznať podniky a spotrebiteľov. Cieľom projektu ConsumerLaw Ready je prostredníctvom certifikovaných školiteľov vzdelať predajcov, najmä malých a stredných podnikateľov, v oblasti práv spotrebiteľov a príslušných zákonných povinností.

Po absolvovaní záverečného testu a získaní certifikátu budú absolventom k dispozícii učebné materiály, webstránka www.consumerlawready.eu s ďalšími vzdelávacími pomôckami ako videá, kvízy a e-testy a môžete tu s inými odborníkmi komunikovať prostredníctvom fóra.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad