Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Projekt ConsumerLawReady  (Pripravený na spotrebiteľské právo) je určený špeciálne mikropodnikom, malým a stredným obchodníkom, ktorí komunikujú so spotrebiteľmi.

Získajte dôležité znalosti o právach spotrebiteľov, aby vaše podnikanie bolo v súlade s požiadavkami legislatívy a zároveň priateľské voči spotrebiteľom.

Staňte sa súčasťou širšej komunity obchodníkov, ktorá používa našu platformu na spojenie a komunikáciu s ostatnými podnikateľmi v Európe.

Získajte odpovede na svoje otázky z oblasti podnikania so spotrebiteľmi a absolvujte školenie.

Prispôsobíme sa vášmu časovému plánu – vyberte si kurz online, zúčastnite sa školenia organizovaného vo vašom regióne alebo workshop po dohode usporiadame priamo vo vašej firme..

Vyhnite sa zbytočným problémom a sankciám – naučte sa správne komunikovať a vybavovať sťažnosti spotrebiteľov.

Na Slovensku sa prvé kurzy uskutočnili už v roku 2018 a v prípade záujmu  naň môžete prihlásiť svoju firmu emailom na info@sospotrebitelov.sk alebo telefonicky na 0944 533 011. 

ConsumerLawReady je medzinárodný projekt Európskej spotrebiteľskej organizácia (BEUC),  Eurochambres a European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME), jeho online i offlne verzia je dostupná na https://www.consumerlawready.eu vo všetkých jazykoch EÚ a pokrýva všetky dôležité aspekty obchodu.

Cieľom tohto programu je pomôcť malým a stredným podnikateľom poznať a plniť požiadavky spotrebiteľského práva EÚ. To pozostáva z rôznych právnych predpisov prijatých EÚ za posledných 25 rokov, transponovaných členskými štátmi do vnútroštátneho práva. V roku 2017 Európska komisia hodnotila, do akej miery platné legislatívne pravidlá plnia svoj účel. Jedným z pozitívnych výsledkov bola potreba lepšie presadzovať existujúce pravidlá zodpovednými orgánov a lepšie poznať podniky a spotrebiteľov. Cieľom projektu ConsumerLaw Ready je prostredníctvom certifikovaných školiteľov vzdelať predajcov, najmä malých a stredných podnikateľov, v oblasti práv spotrebiteľov a príslušných zákonných povinností.

Po absolvovaní záverečného testu a získaní certifikátu budú absolventom k dispozícii učebné materiály, webstránka www.consumerlawready.eu s ďalšími vzdelávacími pomôckami ako videá, kvízy a e-testy a môžete tu s inými odborníkmi komunikovať prostredníctvom fóra.

 

Zdieľaj tento článok