S.O.S. Poprad na Obchodnej akadémii

S.O.S. Poprad na Obchodnej akadémii

Dňa 18. októbra 2013 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili na prednáške na tému “Ochrana spotrebiteľov v praxi” v rámci predmetu tovaroznalectvo. Lektormi boli Ing. Michal Fáber a Mgr. Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad. Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu Mobilita ako forma Európskeho občianstva. Žiaci boli pútavou formou oboznámení nielen s právnymi aspektmi ochrany spotrebiteľa, ale aj s praktickými možnosťami tejto ochrany.

Zdieľaj tento článok