Verejná výzva klientom spoločnosti Energetické centrum, a.s.

Verejná výzva klientom spoločnosti Energetické centrum, a.s.

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad začalo v mene spotrebiteľov rokovať so spoločnosťou Energetické centrum, a.s.. Na základe záveru Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách zriadenej na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorým vyhodnotila existenciu veľkého množstva neprijateľných zmluvných podmienok, navrhlo združenie tomuto alternatívnemu dodávateľovi energie mimosúdnu dohodu. Energetické centrum, a.s. ponuku na rokovanie prijalo. Vyzývame preto spotrebiteľov, ktorí sa cítia byť poškodení alebo sa domnievajú, že ich zmluvy so spoločnosťou Energetické centrum, a.s. neboli uzavreté v súlade so zákonom, aby kontaktovali S.O.S. Poprad.

Pod týmto textom nájdete plnomocenstvo_EC (nie je potrebné overenie od notára) a formular_EC. Oba dokumenty je potrebné vyplniť, vlastnoručne podpísať a zaslať na adresu združenia Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad. Po zhromaždení plnomocenstiev budeme v hromadnom konaní všetkých dotknutých spotrebiteľov zastupovať.

Na stiahnutie:

plnomocenstvo_EC – nie je potrebné overiť u notára, len vlastnoručný podpis v časti Plnomocenstvo udeľujem v ľavom dolnom rohu.

formular_EC – nezabudnite uviesť číslo zmluvy s EC a opísať dôvod, prečo chcete zmluvný vzťah ukončiť

Zdieľaj tento článok