Zapojte sa do verejnej konzultácie Európskej komisie

Zapojte sa do verejnej konzultácie Európskej komisie

Cieľom Európskej komisie je vytvoriť jednotný trh s energiami pre oblasť elektrickej energie a plynu, no štúdia z roku 2012 ukázala, že dôvera spotrebiteľov v energetický sektor je alarmujúco nízka a vnímame ho veľmi negatívne. Do 17. apríla máme preto možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie a prostredníctvom elektronického dotazníka sprostredkovať vlastný pohľad a skúsenosti s uvedeným segmentom.

Trh s energiami sa v súčasnosti veľmi rýchlo a dramaticky mení. Nové technológie a politické rozhodnutia nám, energetickým konzumentom, otvárajú nové možnosti a perspektívy. Každý jednotlivec sa môže stať aktívnym účastníkom tohto rozvíjajúceho sa trhu. Spotrebitelia sú dnes schopní generovať, používať a/alebo predávať svoju elektrickú energiu. Vďaka moderným meracím prístrojom a inteligentným technológiám budeme čoskoro schopní monitorovať vlastnú spotrebu a oveľa efektívnejšie reagovať na kvalitu a flexibilitu služieb. Všetko v mene nižších cien pre koncového spotrebiteľa a širších možností výberu. Napriek tomu, v súčasnosti spotrebitelia nie sú spokojní ani s cenami, ani s možnosťami výberu dodávateľov. Cieľom tejto verejnej konzultácie je preto hľadať pohľady zúčastnených strán na fungovanie maloobchodného trhu s energiami a spotrebiteľskej účasti v ňom. Dotazník na vyplnenie v angličtine  nájdete na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=2013retailmarket.

 

 

Zdieľaj tento článok