Zastavte nezákonné exekúcie

Zastavte nezákonné exekúcie

Aj koniec leta prináša zaujímavé a najmä užitočné opatrenia súdov na ochranu spotrebiteľov.

Občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Banskej Bystrici, so súhlasom všetkých 15 členov, verejnosť potešilo nasledujúcim stanoviskom:

“Notárska zápisnica o uznaní dlhu a súhlase povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, ktorá bola spísaná v rovnaký deň ako bola uzavretá zmluva o pôžičke alebo zmluva o úvere, nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, pretože v čase uznania dlhu a vyhlásenia povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice ešte žiaden dlh neexistoval a uznať možno len dlh, ktorý už vznikol a nie ktorý vznikne v budúcnosti.

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad preto upozorňuje spotrebiteľov, že ak súdny exekútor žiada udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe notárskej zápisnice vyhotovenej v deň uzavretia zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o úvere, musí byť žiadosť súdneho exekútora zamietnutá. Ak na základe takéhoto exekučného titulu bola exekúcia nesprávne nariadená, musí byť v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania aj bez návrhu účastníkov zastavená. V prípade otázok kontaktujte združenie na info@sospotrebitelov.sk a dozviete sa viac.

 

 

 

 

Zdieľaj tento článok