fbpx

Čoraz dramatickejšie dopady klimatickej krízy nás všetkých v krátkom čase prinútia zmeniť spôsob vykurovania našich domovov. Od znečisťujúcich zdrojov, ako je plyn, prejdeme k ekologickejším a efektívnejším alternatívam. Podľa novej štúdie, ktorú zverejnila Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC), budú tepelné čerpadlá pre spotrebiteľov najlacnejšou možnosťou zeleného vykurovania. Už v krátkom čase budú pre spotrebiteľov cenovo dostupnejším a pohodlnejším riešením ako vodík, ktorý je jedinou ďalšou nefosílnou možnosťou.

Realizátori štúdie s názvom Zbohom plyn: prečo by váš ďalší kotol mal byť tepelné čerpadlo porovnali náklady na kúrenie dvoch najtypickejších domácností (dom/byt) v Taliansku, Českej republike, Poľsku a Španielsku, pri použití elektrických tepelných čerpadiel, hybridných tepelných čerpadiel na elektrinu a vodík a vodíkových kotlov v období 2025-2040.

Výsledok? Elektrické tepelné čerpadlá sa ukázali ako najlacnejšia možnosť ekologického vykurovania vo všetkých štyroch krajinách z hľadiska „celkových nákladov ich vlastnenia“. Veľmi sľubnou možnosťou najmä pre mestské oblasti s vysokou hustotou zaľudnenia je však aj diaľkové vykurovanie tepelnými čerpadlami. To znamená, že aj teplo pre obyvateľov napríklad slovenských bytoviek, ktorí nemajú vlastné individuálne vykurovacie systémy, by mohli efektívnejšie vyrábať tepelné čerpadlá, hoci táto možnosť je stále ešte len v počiatočnom štádiu vývoja.

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens uviedla: „Milióny spotrebiteľov v Európe sú dnes pri vykurovaní svojich domovov odkázaní na fosílne palivá ako plyn. Problém je v tom, že silno znečisťujú životné prostredie. Už v krátkom čase budeme preto nútení nájsť ekologickejšie a efektívnejšie alternatívy vykurovania domácností. Závislosť na fosílnych palivách navyše spotrebiteľov ohrozuje aj prostredníctvom nestálych cien energie, čo v súčasnosti mnohí už negatívne aj sami pocítili.“

Dobrou správou však je, že riešenia existujú. Náš výskum ukazuje, že pre spotrebiteľov v celej Európe bude elektrifikácia v kombinácii so zvýšením energetickej účinnosti, či už pomocou tepelných čerpadiel alebo diaľkových systémov vykurovania v mestách, oveľa lacnejším a pohodlnejším riešením ako vodík. Zvýšenie energetickej účinnosti domov pomôže spotrebiteľom výrazne ušetriť – či už v zime zateplením alebo inštaláciou žalúzií na okná v lete. Spotrebitelia, ktorí nebudú vystavení nestálym cenám plynu, získajú navyše viac finančnej stability a duševnej pohody, pretože ich účty za energiu budú predvídateľné.

Treba si priznať, že prechod na tepelné čerpadlá je pre mnohé domácnosti v súčasnosti nepredstaviteľný. Počiatočné investičné náklady sú privysoké, inštalácia komplikovaná. Preto je nevyhnutné, aby štátne podporné schémy poskytovali spotrebiteľom finančnú podporu, ktorá im umožní investovať do tepelných čerpadiel a zlepšenia energetickej účinnosti ich domácnosti. Je rovnako dôležité, aby spotrebitelia neboli nútení investovať do drahých experimentov ako je vodík alebo už zastaralých riešení používajúcich plyn. Verejné zdroje musia byť použité na osvedčené a ekologické technológie.

Hlavné zistenia štúdie:

1. Elektrické tepelné čerpadlá sú pre spotrebiteľov najlacnejšou možnosťou zeleného vykurovania. Systémy diaľkového vykurovania z obnoviteľných zdrojov energie sú konkurencieschopné aj v mestských oblastiach. Vodíkové kotle a hybridné tepelné čerpadlá na elektrinu a vodík sú drahšou možnosťou a vodík bude čoskoro stáť viac ako plyn dnes.

2, Zvýšenie energetickej efektívnosti domácnosti oceníme najmä v chladných mesiacoch, vo forme znížených účtov za energie. V zime si teplo ľahšie a dlhšie doma udržíme, tienenie v lete, napr. s použitím žalúzií, bude efektívnejšie, a zlepší sa aj náš komfort.

3, „Inteligentné vykurovanie“ (napr. v čase, keď je lacnejšie) pomocou tepelných čerpadiel zníži spotrebiteľom náklady na vykurovanie až o 25% v porovnaní s plynom. Inteligentná spotreba elektriny znižuje potrebu investícií do elektrických sietí a úspory môžu pomôcť pri znížení distribučných poplatkov.

4, Ak národné vlády zavedú ambiciózne podporné programy na renováciu domov a bytov, ktoré umožnia mnohým spotrebiteľom zlepšiť energetickú účinnosť svojich domovov, mohlo by to priniesť aj nižšie tarify (a účty za energiu) pre všetkých, ak sa úspory prenesú na spotrebiteľov.

5, Aby však spotrebitelia mohli využívať výhody, ktoré nové technológie prinesú vo forme nižších účtov za energie, potrebujú finančnú podporu na nákup tepelného čerpadla a zlepšenie energetickej účinnosti celej domácnosti.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad