Buďte nehacknuteľní

Buďte nehacknuteľní

Meno, adresa, email, poloha, história internetového prehliadača či IP adresa. V online prostredí, verejne i za scénou, existujú spoločnosti, ktoré bez toho, aby sme si to všimli, mapujú každý náš internetový krok, a ak sa správne nechránime, dokážu sa napríklad dostať aj k našim kontaktom či fotkám uloženým v mobile a počítači.

Online simulačná hra Nehacknuteľní, ktorú v slovenskej verzii pripravila Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v spolupráci s Európskou spotrebiteľskou organizáciou BEUC a ďalšími jedenástimi organizáciami v rámci EÚ, sa zameriava na novoprijatú legislatívu ochrany osobných údajov, ktorej názov zľudovel na GDPR. Ide o veľmi zaujímavý nástroj ako primäť ľudí, aby viac premýšľali o tom, ako sa správať v online prostredí a prečo so svojimi osobnými dátami narábať opatrnejšie. Bezplatnú online hru so slovenským názvom Nehacknuteľní si môže vyskúšať každý na slovenskej doméne www.nehacknutelni.sk.

Čo vlastne prináša nová legislatíva na ochranu osobných údajov spotrebiteľom? Sú osobné údaje platobnou menou súčasnosti? A čo všetko za osobný údaj možno považovať?

Rôzne spoločnosti o nás môžu zistiť veľmi veľa zberom a analýzou informácií o tom, čo robíme na internete. Vďaka tomu nám v lepšom prípade pripravia osobnú, výhodnejšiu ponuku, no zároveň na nás pôsobia často až manipulatívne, v snahe zmeniť naše správanie. Kto stratí súkromie v elektronickom svete, príde zároveň o možnosť robiť vlastné, slobodné a informované rozhodnutia. Napríklad na základe aktivít v rámci profilov na sociálnych sieťach rôzne spoločnosti vedia, čo kedy môžeme potrebovať a ponúknu nám to tým najvhodnejším spôsobom práve vtedy, keď sme najviac náchylní zaplatiť za túto vec aj vyššiu cenu. Internet nezabúda a informácie, ktoré o sebe zverejníme v online prostredí, môžu napríklad spôsobiť problém, keď sa uchádzame o nové zamestnanie.

V rámci projektu Nehacknuteľní pripraví S.O.S. aj krátke video tipy ako sa chrániť na internete a informačný leták, ktorými chce osloviť školy, samosprávy i rôzne štátne a súkromné organizácie, aby sa táto bezplatná, náučná hra dostala medzi ľudí a informácie v nej obsiahnuté slúžili čo možno najväčšiemu počtu spotrebiteľov.

Hlavnou postavou hry je mladý ženích, ktorý chce v rekordne krátkom čase usporiadať svadbu. Popri riešení problémov s tým súvisiacich sa hráči dozvedia, ako zabezpečiť svoje online účty, aby neboli zneužité. Naučia sa preveriť dôveryhodnosť stránky, z ktorej si chcú niečo objednať. Systém ich navedie ako oddeliť svoj súkromný život od pracovného na sociálnych sieťach, zistia ako znemožniť použitie osobného obsahu ako sú fotky, videá či texty pred ďalším použitím, ako zabezpečiť, aby sa obsah, ktorý sa ich týka, viac neobjavoval vo výsledkoch vyhľadávania alebo ako identifikovať maily, ktoré sa nás snažia podviesť.

Spotrebitelia sú ľudia, nie tovar. Nové pravidlá ochrany osobných údajov menia pravidlá trhu a spotrebitelia by preto mali využiť svoje práva a stanoviť jasné hranice ochrany a použitia svojich osobných údajov.

 

Zdieľaj tento článok