Nepredávajte svoje dáta lacno

Nepredávajte svoje dáta lacno

Platí nová smernica na ochranu údajov, známa najmä pod skratkou GDPR, ktorá má zabezpečiť, aby  organizácie, verejné orgány aj súkromné spoločnosti používali naše osobné údaje transparentne a spravodlivo. Osobný údaj je každá informácia, ktorá nás môže identifikovať, teda nielen meno, adresa či e-mail, ale napríklad aj história nášho internetového prehliadača, online identifikátory ako IP adresa alebo súbory cookies, ktoré prezradia, aké zariadenia a služby používame.

Naše emailové schránky sa zaplnili výzvami typu – ostaňme v kontakte, aby nás rôzne subjekty mohli aj naďalej informovať o svojej činnosti. A na čo máme právo my – spotrebitelia? Jasným a zrozumiteľným spôsobom musíme byť informovaní, ako, kým a na čo budú naše údaje používané.

Máme mať prístup k údajom, ktoré o nás organizácia má, môžeme žiadať ich kópiu, opravu alebo ich nechať vymazať natrvalo. Máme právo žiadať, aby subjekt naše údaje nepoužíval vôbec alebo len dočasne a musíme byť informovaní, ak dôjde k ich odcudzeniu. Naše údaje musia byť chránené hneď ako začneme služby používať a GDPR sa týka aj predvolených nastavení. Musíme detailne vopred vedieť,  na aký účel sa od nás povolenie žiada a  mať slobodu voľby odmietnuť.

Naše údaje majú obrovskú cenu pre spoločnosti, ktoré vďaka nim zarábajú a sú tak motivované ich nielen zhromažďovať, ale aj zneužívať. Preto automaticky nedôverujte spoločnostiam, že konajú vo vašom najlepšom záujme. A aj keď máte dojem, že ich služby sú zadarmo, vy a vaše údaje sú v skutočnosti produktom, ktorý sa predáva.

Obchodníci o nás vďaka zhromažďovaniu a analýze údajov vedia naozaj veľa a následkom môže byť okrem personalizovaných ponúk aj diskriminácia či manipulácia nášho slobodného rozhodovania, vďaka čomu platíme za niektoré služby viac. Na základe nášho profilu a správania sa môže spoločnosť poznať naše záujmy i potreby a sledovať všetky aktivity, aby nás zaujala správnou ponukou v správny čas.

Internet sám od seba nezabúda a dôsledky zneužitia údajov môžu mať ďalekosiahle následky pre jednotlivca i spoločnosť. Naše údaje môžu byť použité na ovplyvnenie nášho rozhodovania sa vo voľbách alebo spôsobiť problémy pri podaní žiadosti o prijatie do zamestnania. Je na nás, aby sme sa k vlastným dátam začali správať ako k cenine, ktorá je na predaj len keď sami chceme.

 

Zdieľaj tento článok