Opatrenie prezidenta PZ vo veci spol. Online Investment Group Ltd. – vyrozumenie

Opatrenie prezidenta PZ vo veci spol. Online Investment Group Ltd. – vyrozumenie

V médiach odznela výzva, aby sa spotrebitelia, ktorí sa cítia poškodení konaním firmy Online Investment Group, známej z tzv. kauzy 60-eurových faktúr, obracali so svojimi podaniami na košickú kriminálku.

V nasledujúcich riadkoch nájdete informácie, kam svoje podania adresovať.

Opatrením prezidenta Policajného zboru z 2.11.2011 bolo určené, že vo veci týkajúcej sa spol. Online Investment Group Ltd., v ktorej bol opatrením generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 22.9.2011 určený na vykonávanie dozoru prokurátora v trestnom konaní špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ním určený prokurátor, bude v rámci Policajného zboru v zmysle vymedzenia uvedeného v predmetnom opatrení konať vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len “OKP KR PZ”) v Košiciach.

S predmetnou skutočnosťou budú oboznámení príslušníci Policajného zboru jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru v rámci jednotlivých územných obvodov tak, aby všetky veci, na ktoré sa predmetné opatrenie prezidenta Policajného zboru vzťahuje, boli náležitým spôsobom prostredníctvom príslušných nadriadených postúpené na ďalšie konanie OKP KR PZ v Košiciach. V prípadoch, ak bude oznámenie podávané osobne na útvare Policajného zboru, toto bude prijaté a následne postúpené OKP KR PZ v Košiciach. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať OKP KR PZ v Košiciach, ktorého vyšetrovateľ určený na konanie v predmetnej veci v zmysle dohody o ďalšom postupe s prokurátorom vykonávajúcim dozor stanoví, ktoré oznámenia sa týkajú predmetnej veci a bude o nich ďalej konať.

Opatrenie prezidenta Policajného zboru, ako aj tento prípis, je možné nájsť aj na stránke “http://uv.minv.sk/stranky/oek.htm“.

Opatrením prezidenta PZ z 02.11.2011 bolo určené, že vo veci týkajúcej sa spol. Online Investment Group Ltd., bude v rámci Policajného zboru konať vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. V zmysle ustanovenia § 196 od. 1 Trestného poriadku trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi. Preto, ak nemáte blízko na Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, môžete trestné oznámenie písomne alebo ústne podať na ktoromkoľvek útvare PZ, následne by ho tento útvar  mal  odstúpiť na KR PZ v Košiciach, Odbor kriminálnej polície.

kpt. Ing. Alexander Szabó, hovorca  a mjr. JUDr. Vasilčáková, v.r. vedúca oddelenia ekonomickej kriminality OKP KR PZ Košice

http://korzar.sme.sk/c/6132039/prijimaju-trestne-oznamenia-za-60-eurove-faktury.html#ixzz1dEpfeSnP

Zdieľaj tento článok