fbpx

Platobný príkaz môže vydať len súd

Platobný príkaz môže vydať len súd

Spotrebitelia, ktorí poštou dostali list s názvom „Oznámenie o začatí súdneho konania – mimosúdne vyrovnanie“, neľakajte sa. Bola použitá nekalá obchodná praktika – § 8 ods.4 v spojení s § 7 ods. 2 písm. a) zákona 250/2007 Z. z., ktorá je zakázaná a teda podľa § 39 OZ je zmluva neplatná. Z tohto dôvodu firma voči jeho osobe koná neoprávnene.

Naše stanovisko i odporúčanie je nemenné. Nedajte sa zastrašiť. Platobný rozkaz môže vydať len súd, no veľmi pochybujeme o tom, že by voči niekomu začali súdne konanie. Ak by k tomu došlo, čo je vysoko nepravdepodobné, súd nevydá v zmysle §172 ods. 9 platobný rozkaz, ak ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá obsahuje aspoň jednu neprijateľnú podmienku. V každom prípade na list zo súdu treba bezodkladne reagovať a súd na neprijateľné podmienky upozorniť.

Zotrvávame na stanovisku, že súd nemôže vydať platobný rozkaz – § 172 ods. 9 OSP, keďže zmluva obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku – viď odkazy na našej stránke

Prosíme spotrebiteľov, aby nás naďalej o vývoji prípadu a obsahu korešpondencie  naďalej informovali na adrese info@sospotrebitelov.sk.

 

Zdieľaj tento článok