#KORONAVÍRUS | Zosplatnené úvery, exekúcie a dražby v čase pandémie

#KORONAVÍRUS | Zosplatnené úvery, exekúcie a dražby v čase pandémie

Odklad splátok podľa  pravidiel upravených zákonom pre banky a nebankových veriteľov sa netýka pohľadávok plynúcich zo zosplatnených úverov, ku ktorým má dlžník uzatvorený s veriteľom splátkový kalendár. Ak je voči dlžníkovi už vedená exekúcia alebo výkon záložného práva, platia v dobe do 30. apríla 2020 mimoriadne opatrenia podľa zákona č. 62/2002 Z. z.. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID – 19. V prípade už prebiehajúcich exekúcii nie je možné do 30. apríla 2020 vykonávať exekúcie predajom nehnuteľnosti. Zároveň, do 30. apríla 2020 sú dražobník, súdny exekútor a správca povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.

ZZ_2020_62_20200327 lex korona justicia-1 – LEX KORONA

Prípadné otázky adresujte našim regionálnym centrám telefonicky alebo emailom:

Košický kraj:  JUDr. Renáta Dolanská,  spotrebitel.adr@gmail.com, 0911 847 522

Prešovský kraj:  Ing. Michal Fáber, michal.faber@sospotrebitelov.sk, 0918 621 940

Trnavský kraj:  Mgr. Pavol Kocian, kocianmediac@gmail.com, 0940 804 092

Bratislavský kraj:  Ing. Soňa Ďurčová,  sona.durcova@sospotrebitelov.sk, 0948 228633

Všeobecný kontakt pre celé Slovensko:

e-mail: info@sospotrebitelov.sk

 

Zdieľaj tento článok