Znečistenie ovzdušia v našich krajských mestách prekračuje povolené limity

Maximálny limit priemernej koncentrácie NO2 v ovzduší prekročili vo februári 2020 všetky krajské mestá Slovenska, okrem Trnavy. Nadlimitnú hodnotu 40 μg/m³ nameralo 10 z celkovo 200 meracích staníc rozmiestnených po celom Slovensku. Najvyššiu priemernú koncentráciu NO2 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá merania na u nás realizovala, zaznamenala v Trenčíne (46,8 μg/m³). (viac…)