fbpx
Domov PROJEKT CRC

Centrum kolektívneho vymáhania práv spotrebiteľov

Hlavným cieľom projektu Centrum kolektívneho vymáhania práv spotrebiteľov (Consumer Collective Redress Centre (CRC)) je lepšie pochopenie a zviditeľnenie naliehavej potreby, čo najskôr implementovať EÚ legislatívu a iné účinné nástroje na vymáhanie kolektívnych práv do slovenského legislatívneho systému. S.O.S. pripravila návrh opatrení na základe dvoch kolektívnych akcií, na ktorých pracuje v sektore predaja diaľničných známok a telekomunikácií. Prostredníctvom nich chceme pre túto problematiku získať väčší záujem verejnosti, zvýšiť všeobecnú informovanosť o kolektívnom vymáhaní spotrebiteľských práv a priviesť spotrebiteľov k tomu, aby túto formu obrany začali používať.

KONTAKT

POPIS PROJEKTU

Slovenskí spotrebitelia nemajú účinné nástroje na kolektívne vymáhanie spotrebiteľských práv, ako môžeme vidieť v krajinách ako Portugalsko, Belgicko alebo Holandsko. Neexistujúca vnútroštátna legislatíva v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu a náhradu škody bola jedným z hlavných dôvodov, prečo slovenskí spotrebitelia nemohli podať žalobu v kauze Dieselgate. 

Sme presvedčení, že na Slovensku potrebujeme funkčné pravidlá pre kolektívne vymáhanie práv spotrebiteľov. Aby sme ukázali spotrebiteľom i verejnosti ich výhody.

CIELE PROJEKTU

  • Chceme vytvoriť špecializované národné spotrebiteľské centrum, pre kolektívne vymáhanie práv spotrebiteľov, ktoré bude zhromažďovať prípady, podávať sťažnosti a súdne príkazy a  zastupovať skupiny spotrebiteľov, až do finálnej fázy skutočného vymoženia práv a finančnej kompenzácie spotrebiteľov.

  • Presvedčiť zákonodarcov, aby pripravili právny rámec, užitočný pre spotrebiteľov a spotrebiteľské organizácie. 

KOLEKTÍVNE AKCIE

  • NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

  • DIESELGATE

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This