fbpx
Domov Mobilita

MOBILITA

Väčšina našich automobilov jazdí na pohonné hmoty na báze olejov, čo robí šoférovanie stále drahším a škodlivejším pre kvalitu ovzdušia a životné prostredie. CO2 emisie z áut priamo súvisia so spotrebou paliva – každé 1% zníženia CO2 emisií sa rovná 1% zníženia spotreby paliva. Problém je, že redukciu emisií CO2 je často možné dosiahnuť len v laboratórnych podmienkach, nie reálne na cestách. EÚ v súčasnosti schválila nové ciele zníženia emisií pre rok 2020 (new reduction targets for the 2020s). Je teraz na národných autoritách, aby zabezpečili, aby k zníženiu emisií došlo na cestách, pre dobro životného prostredia i peňaženiek spotrebiteľov.

KONTAKT

PRACOVNÉ OBLASTI

Informácie poskytnuté na mieste predaja môžu kupujúceho motivovať, aby si vybral úspornejšie vozidlo. Jednotný systém označovania áut štítkom o množstve emisií, ktoré produkujú, pre celú EÚ by spotrebiteľov zasa motivoval žiadať ekologickejšie možnosti ako napríklad elektrické autá či hybridy. Aby však spotrebitelia mohli z týchto technológií vyťažiť maximum, musia národné vlády zabezpečiť prístupnú a ľahko použiteľnú nabíjaciu infraštruktúru.

Ďalší vývoj automobilového priemyslu otvára nové výzvy spotrebiteľskej politiky. Stále častejšie zákazy dieselových áut v centrách miest vyžadujú pozornosť legislatívcov. Nové inovácie ako rastúca automatizácia a funkcie pripojené na internet nastoľujú nový súbor otázok týkajúcich sa zodpovednosti za škodu, bezpečnosti, ochrany osobných údajov, férovej konkurencie a pod.

Články

Podnety na zmenu zákona č. 488/2013 Z.z. o  diaľničnej známke a  o  zmene niektorých zákonov

Podnety na zmenu zákona č. 488/2013 Z.z. o  diaľničnej známke a  o  zmene niektorých zákonov

KOLEKTÍVNA AKCIA: ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK Vážení spotrebitelia/motoristi! Ďakujeme, že s nami zdieľate svoje skúsenosti v rámci kolektívnej akcie Za férový predaj diaľničných známok, vyhlásenú z dôvodu rastúceho počtu sťažností spotrebiteľov, ktoré Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) zaznamenala v súvislosti s úhradou diaľničnej známky a pokutovaním spotrebiteľov za „jazdu po diaľnici na čierno“ napriek tomu, že mali diaľničnú známku kúpenú. [...]

Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa – online webinár

Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa – online webinár

Pozvánka na bezplatný online tréning Bezplatný online tréning Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa sa uskutoční online v dňoch 13.- 14.5.2021 a jeho hlavným cieľom je rozvíjať zručnosti a informovanosť o kľúčovej legislatíve a aktuálnych zmenách v oblasti spotrebiteľskej legislatívy na úrovni EÚ a ich aplikácii na Slovensku. V prípade záujmu vyplňte do 23. apríla 2021 [...]

Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Zákon o diaľničnej známke by mal prejsť riadnym legislatívnym procesom a zamerať sa, okrem skrátenia lehôt na výber pokút za jazdu po diaľnici bez známky, aj na celkové zlepšenie systému evidencie výberu a úhrady diaľničnej známky. A najmä zjednotiť postupy správnych orgánov pri ich ukladaní naprieč Slovenskom. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad eviduje sťažnosti spotrebiteľov, že [...]

Naše ciele

  • Zlepšovať udržateľnosť výrobkov prostredníctvom znižovania ich vplyvu na životné prostredie.
  • Vytvoriť spotrebiteľom podmienky, aby si mohli informovane vyberať udržateľné výrobky označené nezávislými a overiteľnými značkami a logami (napríklad Ecolabel). Neudržateľné produkty by mali byť z trhu stiahnuté.
  • Znížiť karbónovú stopu v sektore dopravy v Európe tak, aby spotrebitelia benefitovali z lepšej informovanosti a zníženia cien.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This