fbpx
Domov Mobilita

MOBILITA

Väčšina našich automobilov jazdí na pohonné hmoty na báze olejov, čo robí šoférovanie stále drahším a škodlivejším pre kvalitu ovzdušia a životné prostredie. CO2 emisie z áut priamo súvisia so spotrebou paliva – každé 1% zníženia CO2 emisií sa rovná 1% zníženia spotreby paliva. Problém je, že redukciu emisií CO2 je často možné dosiahnuť len v laboratórnych podmienkach, nie reálne na cestách. EÚ v súčasnosti schválila nové ciele zníženia emisií pre rok 2020 (new reduction targets for the 2020s). Je teraz na národných autoritách, aby zabezpečili, aby k zníženiu emisií došlo na cestách, pre dobro životného prostredia i peňaženiek spotrebiteľov.

KONTAKT

PRACOVNÉ OBLASTI

Informácie poskytnuté na mieste predaja môžu kupujúceho motivovať, aby si vybral úspornejšie vozidlo. Jednotný systém označovania áut štítkom o množstve emisií, ktoré produkujú, pre celú EÚ by spotrebiteľov zasa motivoval žiadať ekologickejšie možnosti ako napríklad elektrické autá či hybridy. Aby však spotrebitelia mohli z týchto technológií vyťažiť maximum, musia národné vlády zabezpečiť prístupnú a ľahko použiteľnú nabíjaciu infraštruktúru.

Ďalší vývoj automobilového priemyslu otvára nové výzvy spotrebiteľskej politiky. Stále častejšie zákazy dieselových áut v centrách miest vyžadujú pozornosť legislatívcov. Nové inovácie ako rastúca automatizácia a funkcie pripojené na internet nastoľujú nový súbor otázok týkajúcich sa zodpovednosti za škodu, bezpečnosti, ochrany osobných údajov, férovej konkurencie a pod.

Články

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Spotrebiteľské organizácie dnes kontaktovala holandská spoločnosť Mutsy, ktorá chce touto cestou informovať aj slovenských spotrebiteľov, že rúčka kočíara Nio môže poraniť detské prsty. Kočiar Nio sa okrem Slovenska predáva aj v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Veľkej Británii, Španielsku, Poľsku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Írsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku a Bosne (predalo sa celkovo asi 21 000 kočiarov tejto [...]

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Európska komisia nedávno zverejnila svoju stratégiu s názvom Renovation Wave – Vlna Obnovy, ktorej cieľom je výrazné zrýchlenie renovácie a zlepšenie energetickej účinnosti európskych budov. Ekologická dohoda a nastavenie EÚ v oblasti obnovy budov je tak trojitým víťazstvom: pre spotrebiteľov, pre životné prostredie, aj pre hospodárstvo EÚ. Budovy produkujú až jednu tretinu európskych emisií, napriek [...]

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19? oznámte informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dorast). oznámte informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v *úzkom kontakte a to v období 2 dni pred nástupom vašich príznakov alebo 2 dni pred odberom výteru z nosa a [...]

Naše ciele

  • Zlepšovať udržateľnosť výrobkov prostredníctvom znižovania ich vplyvu na životné prostredie.
  • Vytvoriť spotrebiteľom podmienky, aby si mohli informovane vyberať udržateľné výrobky označené nezávislými a overiteľnými značkami a logami (napríklad Ecolabel). Neudržateľné produkty by mali byť z trhu stiahnuté.
  • Znížiť karbónovú stopu v sektore dopravy v Európe tak, aby spotrebitelia benefitovali z lepšej informovanosti a zníženia cien.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This