fbpx
Domov Mobilita

MOBILITA

Väčšina našich automobilov jazdí na pohonné hmoty na báze olejov, čo robí šoférovanie stále drahším a škodlivejším pre kvalitu ovzdušia a životné prostredie. CO2 emisie z áut priamo súvisia so spotrebou paliva – každé 1% zníženia CO2 emisií sa rovná 1% zníženia spotreby paliva. Problém je, že redukciu emisií CO2 je často možné dosiahnuť len v laboratórnych podmienkach, nie reálne na cestách. EÚ v súčasnosti schválila nové ciele zníženia emisií pre rok 2020 (new reduction targets for the 2020s). Je teraz na národných autoritách, aby zabezpečili, aby k zníženiu emisií došlo na cestách, pre dobro životného prostredia i peňaženiek spotrebiteľov.

KONTAKT

PRACOVNÉ OBLASTI

Informácie poskytnuté na mieste predaja môžu kupujúceho motivovať, aby si vybral úspornejšie vozidlo. Jednotný systém označovania áut štítkom o množstve emisií, ktoré produkujú, pre celú EÚ by spotrebiteľov zasa motivoval žiadať ekologickejšie možnosti ako napríklad elektrické autá či hybridy. Aby však spotrebitelia mohli z týchto technológií vyťažiť maximum, musia národné vlády zabezpečiť prístupnú a ľahko použiteľnú nabíjaciu infraštruktúru.

Ďalší vývoj automobilového priemyslu otvára nové výzvy spotrebiteľskej politiky. Stále častejšie zákazy dieselových áut v centrách miest vyžadujú pozornosť legislatívcov. Nové inovácie ako rastúca automatizácia a funkcie pripojené na internet nastoľujú nový súbor otázok týkajúcich sa zodpovednosti za škodu, bezpečnosti, ochrany osobných údajov, férovej konkurencie a pod.

Články

Medzinárodná výzva na zákaz reklamy založenej na online špehovaní

Medzinárodná výzva na zákaz reklamy založenej na online špehovaní

Spotrebiteľské organizácie v Európe a USA žiadajú zákaz praktík, ktoré porušujú práva občanov. Spotrebitelia sú každý deň vystavení rozsiahlemu komerčnému online dohľadu. To vedie k manipulácii, podvodom, diskriminácii a porušovaniu ich súkromia nielen na internete. Informácie o tom, čo sa nám páči, o našich nákupoch, o duševnom a fyzickom zdraví, sexuálnej orientácii, polohe a politických [...]

Kontaktné miesto v Bratislave 23.6.2021 zatvorené

Kontaktné miesto v Bratislave 23.6.2021 zatvorené

Oznamujeme spotrebiteľom i verejnosti, že naše spotrebiteľské poradenské centrum pre Bratislavský kraj na Grosslingovej 4 bude dňa 23.6.2021 z dôvodu dočasnej odstávky elektrickej energie zatvorené. Kontaktnú osobu je možné osloviť mailom i telefonicky a k dispozícii ostáva aj centrála v Poprade.  

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o posilnení presadzovania GDPR a pomoci spotrebiteľom pri ochrane osobných údajov

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o posilnení presadzovania GDPR a pomoci spotrebiteľom pri ochrane osobných údajov

Súdny dvor EÚ (SDEÚ) dnes vydal rozhodnutie vo veci Facebook proti belgickému Úradu na ochranu osobných údajov. Toto rozhodnutie má významný dosah [1] na presadzovanie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a malo by sa pozitívne prejaviť aj v lepšej ochrane osobných údajov spotrebiteľov všeobecne. SDEÚ potvrdil, že vnútroštátny orgán na ochranu osobných údajov [...]

Naše ciele

  • Zlepšovať udržateľnosť výrobkov prostredníctvom znižovania ich vplyvu na životné prostredie.
  • Vytvoriť spotrebiteľom podmienky, aby si mohli informovane vyberať udržateľné výrobky označené nezávislými a overiteľnými značkami a logami (napríklad Ecolabel). Neudržateľné produkty by mali byť z trhu stiahnuté.
  • Znížiť karbónovú stopu v sektore dopravy v Európe tak, aby spotrebitelia benefitovali z lepšej informovanosti a zníženia cien.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This